Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster, denk mee

In Noordbeemster en Westbeemster bestaan diverse ambities en kansen die van invloed zijn op de toekomstige ruimtelijke indeling van elk van de dorpen. Hierbij kunt u denken aan verbeteringen op het gebied van wonen, werken en leefbaarheid, maar ook aan verkeer, toerisme en recreatieve voorzieningen. Mogelijke ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar hebben invloed op elkaar en op het functioneren van de dorpen als geheel. De gemeenteraad heeft daarom besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie 2020 – 2040 voor Noordbeemster en Westbeemster te ontwikkelen.

De Dorpsontwikkelingsvisie wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang en moet een samenhangend en breed gedragen beeld geven van de toekomstige ruimtelijke indeling van beide dorpen.

De visie wordt hét kader voor toekomstige ontwikkelingen binnen de dorpen. Gemeentelijke en particuliere initiatieven binnen Noordbeemster en Westbeemster worden in de toekomst aan de Dorpsontwikkelingsvisie getoetst. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpen zal zijn.

De eerste stap op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie is het maken van een Nota van Uitgangspunten. Deze nota moet aangeven welke onderwerpen, trends en ontwikkelingen belangrijk zijn voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. Ook de eerder opgehaalde waarden van Waardevol Beemster worden hierin meegenomen evenals eventuele ideeën of wensen die nu al bestaan voor de ruimtelijke indeling van beide dorpen.

De Nota van Uitgangspunten wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is het vertrekpunt voor twee dorpsgesprekken in februari 2021. Hierin praten we graag met u verder over wensen, ambities en de toekomstige ruimtelijke indeling van beide dorpskernen. Op een later tijdstip ontvangt u hierover meer informatie. Lees verder op de website Visie van Beemster