D.J. (Dick) Butter

Voornaam: 
Dick
Achternaam: 
Butter
Voorletters: 
D.J.
Functie: 
Wethouder
Afbeelding: 
Politieke partij: 
VVD
Nevenfuncties: 
Uit hoofde van wethouderschap - Lid Dagelijks Bestuur en lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland (onbezoldigd), Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zaanstreek Waterland (onbezoldigd) Overige: Financiële belangen in ondernemingen en organisaties: