HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Denk mee over de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster

De gemeenteraad heeft besloten om ook een Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster te maken. Heeft u een belang in Zuidoostbeemster omdat u er woont, werkt, bij een vereniging hoort of uw kinderen naar school brengt? Denk dan mee over de toekomst van het dorp!

Aanleiding

Nieuwe woningen in Zuidoostbeemster zorgen voor een sterke groei van het aantal huishoudens en inwoners in het dorp. Hierdoor neemt ook de vraag naar maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen toe. Tegelijk moeten we nadenken over onderwerpen als bereikbaarheid, de verbinding van nieuwe woongebieden met het oude dorp en de verduurzaming van de leefomgeving. De Dorpsontwikkelingsvisie moet aangeven in welke richting Zuidoostbeemster zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp zal zijn.

Burgemeester Joyce van Beek rekent op de bijdragen van de Beemsterlingen: ‘We hebben in Middenbeemster goed gehoord waarom mensen daar zo graag wonen, werken en recreëren. Ook voor de inwoners van Zuidoostbeemster is dit de kans om te laten weten wat zij belangrijk vinden om te behouden en wat er beter kan. Daar willen we het graag met elkaar over hebben.’

Hoe kunt u meedenken?

We starten met het maken van een Nota van Uitgangspunten. Deze nota geeft aan over welke onderwerpen en ambities we moeten nadenken bij het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie. Hiervoor vragen wij uw inbreng. Hoe vindt u dat Zuidoostbeemster er over pakweg 20 jaar uit moet zien? Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van het dorp waar u woont, werkt en/of uw kinderen opgroeien? Is het dorp op de toekomst voorbereid als het gaat om onderwijs, verkeer of sport- en zorgvoorzieningen?

Heeft u een idee of voorstel, laat het ons uiterlijk 18 augustus 2019 weten via de website www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster). Hier vindt u ook meer informatie over het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.

Vervolg

In september stelt de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vast waarna we de volgende stap kunnen zetten. In het najaar organiseren we drie bijeenkomsten, waarin we samen met u de wensen, ambities en verdere vormgeving van de bebouwde omgeving van Zuidoostbeemster bespreken. Meer informatie over deze bijeenkomsten en de manieren waarop u ook dan kunt meedenken, volgt later.