Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Declaraties college over het jaar 2019

Informatie over ingediende declaraties van het bestuur zijn openbaar en dienen beschikbaar gesteld te worden indien er gevraagd wordt om deze informatie. Deze vraag is in het verleden wel eens gesteld en het zou vaker kunnen voorkomen.
Het college wil graag transparant zijn en stelt deze informatie jaarlijks beschikbaar.

Hieronder het overzicht declaraties college gemeente Beemster. De totalen per wethouder en de burgemeester zijn opgenomen, ingedeeld naar onderdeel tot en met jaar 2019.

Tabel overzicht declaraties college 2019
  Burgemeester Van Beek Wethouder Butter Wethouder Dings Wethouder Zeeman
Declaraties 2019 via salarisadmininstratie 2019 en 2020        
kilometervergoeding € 2.421,00 € 1.213,72 € 1.971,24 € 1.433,03
parkeergeld        
maaltijdvergoeding € 215,40 € 314,85 € 97,10  
overige onkostenvergoeding € 118,00     € 68,20
overige vergoedingen / openbaar vervoer € 22,07      
Kosten via creditcard        
dienstreizen € 252,00      
  € 3.028,47 € 1.528,57 € 2.068,34 € 1.501,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Declaraties via salarisadmininstratie

Betreft een vergoeding voor zakelijk gemaakte kosten, met privé auto gemaakte kilometers. De vergoedingen zijn uitbetaald bij de maandelijkse salarisbetaling.

Kosten via creditcard

Betreft kosten die geboekt zijn op het product College van B&W.