Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Declaraties college over het jaar 2017

Informatie over ingediende declaraties van het bestuur zijn openbaar en dienen beschikbaar gesteld te worden indien er gevraagd wordt om deze informatie. Deze vraag is in het verleden wel eens gesteld en het zou vaker kunnen voorkomen.
Het college wil graag transparant zijn en stelt deze informatie jaarlijks beschikbaar.

Hieronder het overzicht declaraties college gemeente Beemster. De totalen per wethouder en de burgemeester zijn opgenomen, ingedeeld naar onderdeel tot en met jaar 2017.

  Burgemeester  Van Beek Wethouder  Butter Wethouder  Jonk-de Lange Wethouder  Zeeman
Declaraties via salarisadministratie 2017 en 2018        
  • kilometervergoeding
4.001,76 2.959,47 967,68 2.628,36
  • maaltijdvergoeding
92,12 170,80    
  • telefoonkostenvergoeding
    227,80  
  • overige onkostenvergoeding
188,32      
Kosten via creditcard        
  • dienstreizen
70,00      
         
Totalen 4.352,20 3.130,27 1.195,48 2.628,36

Toelichting

Declaraties via salarisadmininstratie

Betreft een vergoeding voor zakelijk gemaakte kosten, met privé auto gemaakte kilometers. De vergoedingen zijn uitbetaald bij de maandelijkse salarisbetaling.

Kosten via creditcard

Betreft kosten die geboekt zijn op het product College van B&W.