De raad heeft haar algemene beschouwingen gehouden

In de raadsvergadering van 10 november 2020 zijn de algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2021 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders gesproken over het beleid voor het komende jaar. De vergadering kunt u terugkijken.

U kunt de algemene beschouwingen van de fracties hier ook lezen:
•    VVD
•    Beemster Polder Partij
•    PvdA/GroenLinks
•    CDA
•    D66