De raad heeft haar algemene beschouwingen gehouden

In de raadsvergadering van 18 juni 2019 zijn de algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2020 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders gesproken over het beleid voor het komende jaar.

Deze vergadering kunt u hier terugkijken

U kunt de algemene beschouwingen van de fracties hier teruglezen:

De algemene beschouwingen zijn ook te vinden op de leestafel in het gemeentehuis.