Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

De raad heeft haar algemene beschouwingen gehouden

In de raadsvergadering van 18 juni 2019 zijn de algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2020 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders gesproken over het beleid voor het komende jaar.

Deze vergadering kunt u hier terugkijken

U kunt de algemene beschouwingen van de fracties hier teruglezen:

De algemene beschouwingen zijn ook te vinden op de leestafel in het gemeentehuis.