De raad heeft haar algemene beschouwingen gehouden

In de raadsvergadering van 6 november 2018 zijn de algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2019 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders gesproken over het beleid voor het komende jaar.
Deze vergadering kunt u hier terugkijken

U kunt de algemene beschouwingen van de fracties ook lezen:

Deze beschouwingen zijn ook verkrijgbaar in het gemeentehuis (leestafel), tijdens de openingstijden (maandag van 16.00 tot 19.00 uur en woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur).