De raad heeft haar algemene beschouwingen gehouden

In de raadsvergadering van 6 juni 2017 zijn de algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2018 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders gesproken over het beleid voor het komende jaar.

Deze vergadering kunt u hier terugkijken

U kunt de algemene beschouwingen van de fracties ook lezen:

Deze beschouwingen zijn ook verkrijgbaar in het gemeentehuis (leestafel), tijdens de openingstijden.