De kracht van Purmerend en Beemster

In gesprek met burgemeester Joyce van Beek (Beemster) en burgemeester Don Bijl (Purmerend).

Per 1 januari 2022 willen de gemeenten Beemster en Purmerend fuseren. De nieuwe gemeente kan met versterkte bestuurskracht de dorpskernen, de woonwijken, het landelijk gebied, de stad en het werelderfgoed besturen. Door de fusie kan de nieuwe gemeente ook meer invloed uitoefenen in de regio. Denk hierbij bijvoorbeeld aan versterking van recreatie en toerisme, wat de aantrekkingskracht en imago van het hele gebied vergroot.

Uitwisseling

Beemster en Purmerend zijn verschillend, maar wel altijd met elkaar verbonden geweest. Joyce van Beek, burgemeester Beemster: “Het open landschap van Beemster en het stadse karakter van Purmerend vullen elkaar aan. We leren van elkaars culturen. Dat was vroeger zo, maar ook in het dagelijks leven van nu is er een uitwisseling. Denk aan Beemsterjongeren die vanaf hun twaalfde in de stad naar school gaan. Uitwisseling over en weer versterkt het netwerk van vrijwilligers en ook het verenigingsleven komt bij elkaar.” Don Bijl, burgemeester Purmerend: “Ondernemers zijn vaak al gebonden aan beide gemeenten omdat ze onderling samenwerken.” Joyce van Beek: “We komen elkaar op een natuurlijke manier al heel vaak tegen. Het zijn niet heel aparte werelden, alleen wel heel andere culturen omdat ze allebei hun eigen identiteit hebben. Die identiteit willen we natuurlijk ook behouden in de nieuwe gemeente.”

Wat vinden inwoners van de fusie?

Zowel Beemsterlingen als Purmerenders deelden de afgelopen tijd openhartig tips en ideeën over de fusie. Ze gaven aan wat ze waarderen in hun dorp en stad of spraken hun zorgen uit.

Beemster

In Beemster is het proces van waarden ophalen al afgerond. Joyce van Beek: “We hebben uitleg gegeven waarom de fusie belangrijk is. De noodzaak door de financiële situatie, die we toen al voorzagen is alleen nog maar meer geworden. Dat komt ook door gebeurtenissen buiten onze invloed, zoals de korting op de bijdrage van het Rijk. In het waardenproces merkte je dat we met z’n allen een omslag hebben gemaakt. Inwoners begrijpen de noodzaak van vooruitkijken, willen hun energie er voor inzetten en er het beste ervan maken.” Waarderingen van Beemsterlingen zijn gebundeld tot een boek en worden op 26 maart in Beemster gepresenteerd.

 

Purmerend

Bijdragen van Purmerenders komen in een magazine dat in mei verschijnt. Don Bijl: “Op het online platform Toekomstig Purmerend hebben we al ruim 1000 reacties gekregen, reageren kan nog tot 15 maart. Ook bij gesprekken op de markten in de stad en bij Purvak merken we dat de fusie onder inwoners leeft. Het leeft anders dan in Beemster, maar het spoort wel met elkaar. Purmerenders wonen graag in de stad met alle voorzieningen en dat moet ook vooral zo blijven. Daarnaast hebben inwoners ook behoefte aan ruimte en rust. De kwaliteit van wonen in Purmerend wordt versterkt door de waarde van het open gebied van Beemster. Purmerenders spreken zich daar uitdrukkelijk over uit. Daar zijn we blij mee, want we vinden het belangrijk dat inwoners zich verbonden voelen met de stad en met het open landschap. Het sluit ook heel mooi aan bij de beleving van de Beemsterlingen. Jonge kinderen die we spraken bij Purvak zijn heel enthousiast over hun huis, de speelplekken in de wijk, hun vriendjes en school. Ze zijn blij in Purmerend. Dit zijn geen wereldschokkende dingen, maar toch leuk als kinderen dat uit zichzelf vertellen. Als je naar de wereld kijkt is dat toch best een verworvenheid die we hier hebben met elkaar, en dat vergeten we weleens.”

Buren

Joyce van Beek: “We zijn de afgelopen maanden ook op bezoek geweest bij onze buurtgemeenten in Zaanstreek-Waterland. Zelf sluiten ze niet aan bij dit lopende fusieproces, maar vinden het wel prettig dat er door de fusie meer gelijkwaardigheid komt tussen gemeentes in de regio. Dat versterkt de regio weer.”

‘We zijn geen eiland’

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en steeds minder geld van het Rijk om aan alle plichten te voldoen. Kleine gemeenten hebben wel verantwoordelijkheden in beheer en onderhoud, maar weinig reserves en zijn hierdoor kwetsbaar. Don Bijl: “We zijn geen eiland. Veel kleine gemeenten zien de noodzaak van fuseren. Je ziet om je heen hoe dit positief kan uitpakken. Ooit waren Marken en Monnickendam ook twee aparte gemeenten, dat kunnen we ons al niet meer voorstellen.” Joyce van Beek: “Door in gesprek te gaan leren we ook van elkaar. De fusie van Alkmaar met Graft-De Rijp en Schermer is vergelijkbaar en een goede en logische stap gebleken. Graft-De Rijp en Schermer hebben nog steeds hun eigen identiteit.”

Toekomstvisie

Don Bijl: “Alle opgehaalde waarden van Beemster en Purmerend zijn belangrijke bouwstenen. Ze worden meegenomen bij de totstandkoming van de visie op de nieuwe gemeente en daarmee vastgelegd in het zogenoemde herindelingsontwerp.” Joyce van Beek: “Het concept-herindelingsontwerp willen we klaar hebben vóór de zomer. Eind september wordt het besproken in de gemeenteraden van Beemster en Purmerend.” Don Bijl: “Dit geeft iedereen voldoende tijd om er kennis van te nemen. Inwoners, ondernemers, organisaties, omliggende gemeenten en andere belanghebbenden kunnen het herindelingsontwerp na vaststelling gedurende 8 weken inzien en hun reactie geven. Daarop wordt het herindelingsontwerp nog aangepast en wordt het een herindelingsadvies.”

Beemster en Purmerend werken nu samen aan een robuuste en toekomstbestendige nieuwe gemeente, zodat we in de toekomst makkelijker voor de belangen van iedereen in de gemeente kunnen opkomen.