De Algemene beschouwingen van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op dinsdag 11 november 2014 de algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2015 gehouden.

De beschouwingen van de 5 raadsfracties zijn hieronder opgenomen: