De algemene beschouwingen van 9 juni 2015

In de raadsvergadering van 9 juni 2015 zijn de algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2016 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders gesproken over het beleid voor het komende jaar.

Deze vergadering kunt u hier terugkijken.

De algemene beschouwingen van de raadsfracties kunt u ook downloaden: