Contactgegevens

Voor vragen over producten en diensten gemeente: Klant Contact Centrum Purmerend (0299) 452 452.

Bereikbaarheid gemeentehuis buiten kantoortijden

Voor het melden van gemeentelijke rioolstoringen, schade aan wegen, omgewaaide bomen en beschadigingen aan openbare gebouwen tijdens kantooruren contact opnemen met het Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of met het formulier Bewonersmelding

Buiten kantooruren kan gebeld worden met het Centraal Storingsnummer.

Storingsmeldingen

Storingsmeldingen overdag: Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452

Na 16.00 uur, in het weekend en op vrijdag vanaf 13.00 uur: centraal storingsnummer: (0226) 360 234.

Grofvuil aanmelden

Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of via het formulier Grofvuil aanmelden

Bezoekadres

Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster

Postadres

Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster

E-mail: gemeente@beemster.net

Bankgegevens

Bankrelaties t.n.v. de gemeente Beemster: NL41 BNGH 028.50.00.748.