Contact met college

Als u de burgemeester of een van de wethouders wilt spreken, dan kunt u een verzoek indienen waarbij u aangeeft waarover u het collegelid wilt spreken. Ook moet u aangeven of over het onderwerp al eerder contact is geweest met een behandelend ambtenaar. Afhankelijk van het onderwerp kan aan uw verzoek worden voldaan. U kunt uw verzoek in een mailbericht richten aan: bs@beemster.net of telefonisch bij het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0299) 68 21 52. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie op uw verzoek.

Brief aan het college

U kunt natuurlijk ook een brief schrijven om uw zaak onder de aandacht van de gemeente te brengen. U kunt uw correspondentie het beste richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Na registratie gaat de brief naar de betreffende vakafdeling. Deze afdeling geeft advies over de beantwoording aan het college van burgemeester en wethouders. U ontvangt dan namens het college een reactie op uw schrijven.

Aandachtspunten in uw correspondentie

  • Als u contact heeft gehad met een wethouder of ambtenaar, dan is het verstandig om dit te vermelden.
  • Behandel één onderwerp per brief.
  • Onderteken uw brief en vermeld duidelijk uw adres en eventueel uw telefoonnummer.