Concept Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster

De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster geeft de mogelijkheden aan voor de ruimtelijke inrichting van beide dorpskernen naar 2040.

De afgelopen maanden hebben we samen met inwoners en belanghebbenden nagedacht over de toekomst van de dorpskernen van Noordbeemster en Westbeemster. We verzamelden ideeën en legden bouwstenen voor waar op gereageerd kon worden. Met deze inbreng hebben we de concept Dorpsontwikkelingsvisie gemaakt. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 15 juni 2021 besloten om de concept Dorpsontwikkelingsvisie vast te stellen en voor inspraak ter inzage te leggen.

Bekijk hier de Concept Dorpsontwikkelingsvisie (PDF)

Inspraak

Van 21 juni tot en met 2 augustus 2021 heeft u de gelegenheid om een inspraakreactie op de concept Dorpsontwikkelingsvisie te geven. De gemeenteraad neemt de inspraakreacties mee in haar besluit om de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster vast te stellen. Naar verwachting vindt dit in september 2021 plaats.

Als u een inspraakreactie wilt geven, kunt u dit schriftelijk per post of email doen. Uw reactie kunt u richten aan: het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimtelijk Domein, t.a.v. Peter Blankestijn, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. U kunt ook een email sturen naar visievanbeemster@beemster.net.
 

Heeft u vragen?

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om inloopbijeenkomsten met meerdere personen tegelijk te organiseren. We vinden het belangrijk om u toch de gelegenheid te geven uw vragen persoonlijk te stellen.
 

Hieronder leest u hoe u dit kunt doen:

Op woensdagavond 30 juni en donderdagavond 1 juli kunt u op afspraak in het gemeentehuis van Beemster terecht om uw vragen aan het projectteam te stellen. Stuur hiervoor een email naar visievanbeemster@beemster.net. Geef hierin aan op welke avond u wilt komen en over welke dorpskern uw vragen gaan, Noordbeemster of Westbeemster. De gemeente stuurt u een afspraakbevestiging met een tijdstip toe.

U kunt uw vragen ook telefonisch stellen. Projectleider Peter Blankestijn is op dinsdag 22 en 29 juni en op 6, 13, 20 en 27 juli tussen 10 en 12 uur bereikbaar via telefoon (0299) 452 620 of mail naar pg.blankestijn@beemster.net.