Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

College stemt in met concept Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster (2020-2040)

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de concept Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster. In het plan staan de ambities voor het dorp en hoe de gemeente deze wil verwezenlijken. Het sleutelwoord is ruimte: behoud van open plekken en ruimte maken voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten. De visie ligt ter inzage van 16 december 2019 tot en met 27 januari 2020. Op 16 december is er een informatiemarkt waarin de visie op een informele manier wordt gepresenteerd. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die de visie vaststelt.

De afgelopen maanden dachten vele inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee over de toekomst van hun dorp. Burgemeester Joyce van Beek is blij met de grote betrokkenheid van de Middenbeemsterlingen bij de toekomst van het dorp: “We hebben inwoners en andere belanghebbenden gevraagd hoe Middenbeemster zich kan ontwikkelen naar 2040. De meeste gebiedskennis zit immers in het gebied en bij de inwoners zelf. Er is een schat aan ideeën en wensen gedeeld tijdens themabijeenkomsten, inloopochtenden, raadsbijeenkomsten, inspirerende gesprekken en via de website. De toekomst van het dorp leeft bij de inwoners.”

Keuzes

De concept Dorpsontwikkelingsvisie geeft een goed beeld van de richting voor ontwikkeling van Middenbeemster tot 2040. In het concept plan wordt een aantal scherpe keuzes aan de raad voorgelegd. Zo krijgt basisschool de Blauwe Morgenster een nieuwe plek in de Keyser II, maakt het gemeentehuis plaats voor woningen voor senioren en eventueel starters. We maken het marktplein autoluw. Daarmee versterken we het historische karakter van het plein.

Levendig hart voor het dorp

Het marktplein is het centrum van Middenbeemster. Het is een plek waar Beemsterlingen elkaar ontmoeten en waar je kunt neerstrijken op een fijn terras. Het plein behoudt haar karakter: de strakke omlijning, karakteristieke panden en de herkenbare bomenrijen. Het bezoekerscentrum krijgt de gelegenheid om haar plan op te zetten op de huidige locatie,  in overleg met Onder de Linden wordt het gebouw meer voor sociaal-/maatschappelijke doeleinden ingezet. Met kleine ingrepen, zoals bijvoorbeeld bankjes, maken we van het marktplein nog meer een ontmoetingsplek. Een belangrijke ingreep is verder het autoluw maken van het centrum. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte en de parkeerplaatsen op het marktplein verdwijnen. Er komt een ruime, groene parkeerplaats bij de nieuwe woningen op de plek van het huidige gemeentehuis.

Behoud van ruimte

Open plekken zijn kenmerkend voor Middenbeemster. Inwoners waarderen deze ruimte in het dorp. We koesteren dit en voegen waar mogelijk ruimte toe. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende plaats is voor ontmoeten en spelen en dat er groen is om van te genieten. We richten de openbare ruimte zo in dat het groen verkoeling geeft bij hitte en extreme buien worden opgevangen. We zorgen ervoor dat de inrichting van het groen bijdraagt aan biodiversiteit.

Verplaatsen school naar nieuwbouw in Keyser II

Basisschool De Blauwe Morgenster is deels aan dringende vervanging en uitbreiding toe. Woningbouwgebied De Keyser II heeft ruimte voor een combinatie van de school, een Integraal Kind Centrum (IKC), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), en bibliotheek. Het schoolplein bij het nieuwe gebouw is straks openbaar. Na schooltijd kunnen kinderen uit de buurt er spelen.

Kansen voor wonen, werken en bewegen

Door het verplaatsen van de school komt er plek vrij voor woningen en een nieuw gezondheidscentrum. Waar het gemeentehuis nu staat kunnen woningen voor diverse doelgroepen komen. Ook op de plek van de strook van het oude postkantoor tot het voormalige TDBZ gebouw en bij Ootje Tontel kunnen woningen komen, eventueel in combinatie met kantoor- en werkplekken met parkeren en commerciële voorzieningen, afhankelijk van de groei van het dorp. Afhankelijk van de toekomstige behoefte van het dorp is er op termijn mogelijkheid voor woningbouw op het trapveldje bij Rijpzicht en op de IJsbaanlocatie. Maar alleen als er voor deze voorzieningen een andere plek in het dorp is gevonden.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijke voorwaarde bij de indeling van de ruimte in Middenbeemster. Een fietscarré door alle vier kwadranten moet een aantrekkelijke, groene en veilige route door het dorp worden voor fietsers en voetgangers. Het 30 kilometer deel van de Middenweg en de Rijperweg wordt opnieuw ingericht. Hierbij is de veiligheid van fietsers en voetgangers het uitgangspunt.

Informatiemarkt en reageren

De concept dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster ligt van 16 december 2019 tot en met 27 januari 2020 ter inzage. Het document is te vinden op www.beemster.net en op www.visievanbeemster.nl. Op 16 december 2019 is er van 17.00 – 21.00 uur een informatiemarkt in het gemeentehuis van Beemster. Bezoekers zijn welkom op een zelf te kiezen tijdstip en kunnen over alle onderwerpen uit de visie vragen stellen, de visie lezen en ter plekke een reactie achterlaten.