College legt concept Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster (2020-2040) ter inzage

De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster ligt van 6 tot en met 20 april 2020 ter inzage. Het plan beschrijft de ambities voor de toekomstige indeling van het dorp en de manieren waarop de gemeente deze ambities wil verwezenlijken. Naast ruimte voor woningen voor starters en senioren is er plek gevonden voor voorzieningen, zoals een nieuwe school, zorgvoorzieningen en een kleine dorpskern. Het plan zorgt er ook voor dat het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet van Zuidoostbeemster behouden blijven.

Uiteenlopende meningen

Vanaf zomer 2019 dachten inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee over de toekomst van hun dorp. Dit zorgde voor uiteenlopende ideeën en volop discussie tijdens bijeenkomsten en in vele gesprekken. Volgens wethouder Aagje Zeeman laat dit de grote betrokkenheid van en bij het dorp zien: “De vraag om mee te denken over de ontwikkeling van Zuidoostbeemster naar 2040 leverde inderdaad verschillende denkbeelden en wensen voor de toekomst op. Tegelijk werd ook heel duidelijk waarom inwoners en andere belanghebbenden het dorp zo waarderen, zoals het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet met veel groen. Vanuit dit gezamenlijke beeld en met de wensen en behoeften vanuit het dorp hebben we gekeken hoe Zuidoostbeemster zich kan ontwikkelen om ook in de toekomst een fijne leefomgeving te kunnen blijven.”

Woningen voor senioren en starters

Mensen blijven graag in Zuidoostbeemster wonen. Jongeren zoeken er een plek voor zichzelf en oudere inwoners willen graag een woning die bij hun levensfase past. Dat betekent dat er onder andere voor deze doelgroepen nieuwe woningen nodig zijn. Het dorp mag echter niet te vol worden en tegelijk moeten het Werelderfgoed en groen behouden blijven. Bouwen binnen het bestaande dorp is daarom geen goede optie. De concept Dorpontwikkelingsvariant gaat dan ook uit van nieuwe woningen in onder andere Zuidoostbeemster II. Dit is het gebied tussen de Oostdijk, het Noorderpad, de Purmerenderweg en het sportcomplex van vv ZOB.

Nieuwe school

Er is ook ruimte gezocht voor voldoende voorzieningen, zoals een nieuw schoolgebouw tussen het Noorderpad en de Volgerweg aan de westzijde van de Purmerenderweg, de uitbreiding van het sportcomplex en een kleine dorpskern die straks centraal ligt in het nieuwe dorp. Het groen vormt een buffer tussen het dorp en de A7. Bereikbaar en veilig Ook de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het dorp moeten beter. Daarom is het daadwerkelijk inrichten van de Purmerenderweg en de Zuiderweg als 30-kilometerweg onderdeel van de concept visie. De Zuiderweg wordt ontlast door een verbinding te maken tussen deze weg en de parallelweg langs de A7. Als er nieuwe woningen komen, dan lijkt een extra ontsluiting nodig. Hiervoor worden ook de consequenties van een brug over de Ringvaart verder onderzocht.

Online inzage

Het concept van de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster ligt van 6 tot en met 20 april 2020 ter inzage. Het document is te vinden op de projectwebsite www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster, concept Dorpsontwikkelingsvisie). Door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus kan het document niet ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis van Beemster. Op verzoek stuurt de gemeente het document toe. Inwoners kunnen hiervoor een verzoek sturen naar vergunning@purmerend.nl (o.v.v. concept Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster) of telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen Beleid en Advies, telefoon 0299 - 452452.

Meer informatie

De eerder aangekondigde inloopavond op 7 april 2020 vervalt eveneens door de maatregelen rond het coronavirus. Daarom is het projectteam op de volgende manieren bereikbaar om vragen over de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster te beantwoorden: Op dinsdag 7 april kan men tussen 17 en 21 uur telefonisch vragen stellen aan het projectteam. Maak hiervoor een afspraak via de website www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster, concept Dorpsontwikkelingsvisie). De gemeente belt op het afgesproken tijdstip. Als vervanging van de inloopmiddagen is projectleider Roy Borst op dinsdagmiddag 7 en 14 april tussen 13 en 16 uur telefonisch bereikbaar via (0299) 452 216. Het is niet nodig om hiervoor een afspraak te maken. Vragen stellen kan ook schriftelijk via email: r.borst@beemster.net.