Coalitieakkoord gepresenteerd

De nieuwe Beemster coalitie van VVD, PvdA/ GroenLinks, D66 en CDA presenteerden vrijdag 6 juli 2018 haar coalitieakkoord ‘Samen werken aan een sterk en gezond Beemster’.

‘Ik ben trots dat wij met 4 partijen uit Beemster gezamenlijk tot een akkoord zijn gekomen om de gemeente met haar inwoners in de vier dorpen en in het buitengebied fit en klaar voor de toekomst te maken. Zowel financieel fit als klaar voor bijvoorbeeld een aardgasloze maatschappij. Wij zijn trots op onze agrarische bedrijfstak, op een samenleving die bruist en waar mensen zich thuis voelen. En dat alles in een Werelderfgoed-gebied dat volgend jaar haar 20ste verjaardag viert.’ Monique van Boven (VVD).

In het coalitieakkoord ‘Samen werken aan een sterk en gezond Beemster’ staat de missie van de coalitie als volgt beschreven: ‘De komende jaren werken VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA samen aan een professioneel en daadkrachtig bestuur dat Beemster verdient. Een bestuur dat in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor de uitdagingen waarvoor de gemeente zich de komende periode geplaatst ziet. De coalitie wil daar op een moderne en transparante wijze vorm aan geven en levert daar drie wethouders voor uit de gelederen van deze partijen.’

Beemster fuseert: hét speerpunt van de komende periode

De coalitie van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA staat volledig achter het op 9 januari 2018 genomen besluit om ook bestuurlijk te fuseren met Purmerend. In het akkoord staat dat de coalitie het van groot belang vindt om alle Beemsterlingen hier goed bij te betrekken. Identiteit is daarbij belangrijk. De waarden van de Beemster en de afzonderlijke kernen moeten een geborgde plek krijgen in het grotere geheel. Voorzieningen blijven zo goed mogelijk in stand of verbeteren door schaalvoordelen van de fusie. De coalitie gaat de inwoners betrekken en niet slechts ‘horen’. Deze coalitie gaat met uitgestoken hand naar onze fusiepartner Purmerend om in goed onderling overleg de fusie van Beemster met Purmerend te organiseren en tot een succes te maken.

Andere speerpunten zijn: financiën op orde, wonen voor iedereen, verkeersveiligheid en mobiliteit, grip op het sociale domein, leefbaarheid, duurzaamheid en goede dienstverlening naar de inwoners en ondernemers.

Proces

Op maandag 9 juli 2018 wordt in een extra raadsvergadering een debat gevoerd over dit coalitieakkoord. Direct daarna op dezelfde avond worden de wethouders geïnstalleerd.

Dinsdag 10 juli staat een reguliere commissie en raadsvergadering gepland. Dit is de laatste vergadering voor het zomerreces van de raad.