Co de Wildt

Voornaam: 
Co
Tussenvoegsel: 
de
Achternaam: 
Wildt
Voorletters: 
J.C.
Functie: 
Commissielid
Woonplaats: 
Zuidoostbeemster
Email: 
jcdewildt@kpnmail.nl
Telefoon: 
(0299) 43 11 27
06 20 42 74 09
Politieke partij: 
CDA
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van het commissielidmaatschap:

Geen.
Overige:

  • Voorzitter CDA Beemster (onbezoldigd).
  • Penningmeester, lid commissie Boerderijdag Middenbeemster (onbezoldigd).
  • Secretaris, lid Stamboek Blauwe Texelaar (SBT) (onbezoldigd).
  • Inspecteur SBT (onbezoldigd) .
  • Bestuurslid Texelaar Stichting Noord Holland . (onbezoldigd).
  • Lid Raad van Toezicht Nederlandse Schapen en Fokkers Organisatie (onbezoldigd).
  • Lid bestuur Independent Order of Odd Fellows (onbezoldigd).
  • Penningmeester Beemster Oogst Feest (onbezoldigd).
  • Penningmeester agrarische commissie Beemster 400 jaar (onbezoldigd).
  • Penningmeester Gezamenlijke Schapenstamboeken Nederland (onbezoldigd).