Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten jaarlijks te meten hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Dit levert veel informatie op, meer dan louter een algemeen cijfer voor tevredenheid.

Elke gemeente gebruikt dezelfde vragenlijst, waardoor de uitkomsten goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. Zo kan de gemeente op basis van de resultaten concrete verbeteringen doorvoeren.

Steekproef

Het cliëntervaringsonderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau BMC. In onze gemeente wordt een steekproef gehouden onder de Wmo-cliënten. Zij ontvangen rond 26 mei een vragenlijst ter invulling. De antwoorden worden zorgvuldig en geheel anoniem behandeld.

Uitslag onderzoek

In september verwachten wij de resultaten van het onderzoek. De resultaten worden bekend gemaakt via deze website.