Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Burgemeester Van Beek start ophalen van de waarden van Beemster

Burgemeester Van Beek plaatste de eerste inleverbus voor het ophalen van de waarden van Beemster in De Keyserin op woensdagmorgen 7 november 2018.

In de week van 7 november valt bij alle Beemsterlingen een brief op de mat met daarin uitleg over het ophalen van de waarden van Beemster, een kleurplaat en een ansichtkaart waarop de waarden ingevuld kunnen worden. Ook via de website www.waardevolbeemster.nl kunnen waarden worden aangeleverd. De tekening kan ook worden geüpload op de site.

De kleurplaten en ansichtkaarten kunnen worden ingeleverd in de Waardevol Beemster inleverbussen. Deze staan in:

  • Het gemeentehuis in Middenbeemster. Als het gemeentehuis gesloten is, dan kunnen de waarden ook in de gewone brievenbus van het gemeentehuis worden gedeponeerd;
  • Woonzorgcentrum Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster;
  • Bezoekerscentrum De Keyserin, Middenweg 148 in Middenbeemster;
  • Buurthuis Zuidoostbeemster, Middenpad 2 in Zuidoostbeemster.

Uniek Beemster

De komende jaren werkt de gemeente Beemster toe naar de fusie met de gemeente Purmerend. Daarom is de gemeente gestart met het proces ‘Waardevol Beemster’. Het doel van ‘Waardevol Beemster’ is om zoveel mogelijk waarden op te halen en ze in beeld te brengen. Zo laten we zien wat voor Beemster van waarde is. Op deze wijze ontstaat een ‘waardevol document’ welke overhandigd kan worden aan de Gemeente Purmerend. Dit alles in het kader van de komende fusiebesprekingen.

Ambassadeurs

In september 2018 ontvingen alle Beemsterlingen een oproep van de gemeente om zich aan te melden als ambassadeur. Verschillende Beemsterlingen, tot nu toe 14, hebben zich aangemeld. Het ligt namelijk in de bedoeling dat zij in de komende periode op verschillende openbare gelegenheden bewoners gaan vragen naar hun ideeën over wat de Beemster zo uniek maakt. De planning is om aanwezig te zijn bij:

  • Koffieochtend Zorgcentrum Middelwijck Middenbeemster op 12 november
  • Buurthuis Zuidoostbeemster, Middenpad 2 Zuidoostbeemster op 15 november (tijd volgt nog)
  • Vrijdagmarkt in het centrum van Middenbeemster op 16 november
  • Evenement: Eten tussen de koeien in Middenbeemster op 24 november
  • Vlooienmarkt in Sporthal De Kloek in Middenbeemster op 25 november

Waardevol Beemster gebundeld

Door samen in beeld te brengen wat de waarden van Beemster zijn, is het mogelijk deze te bewaren voor de toekomst in de nieuwe gemeente. Alle opgehaalde waarden worden gebundeld in een boek dat in 2019 gebruikt zal worden in het fusieproces voor het behoud van de waardevolle Beemster.
Na het ophalen en verwerken van de Beemster Waarden gaat de gemeente namelijk in gesprek met de gemeente Purmerend over de gezamenlijke visie op de nieuwe gemeente. Deze visie wordt opgenomen in het zogenoemde ‘herindelingsontwerp’. Dit document vormt de basis voor het wettelijke traject van fusie en wordt naar verwachting in juni 2019 door de raden van de Beemster en Purmerend vastgesteld. Daarna volgen nog diverse momenten waarop de gemeente de verbinding met inwoners, ondernemers en organisaties zoekt. Die volgen na afronding van het proces ‘Waardevol Beemster’.

Vormgeven nieuwe gemeente

Zo gaan de gemeenten Beemster en Purmerend samen aan de slag met het vormgeven van de nieuwe gemeente, waarbij onder andere dienstverlening aan inwoners en het bewaken dat er geen grote afstand komt tussen burger en gemeente, aan de orde komen. Ook daar worden inwoners bij betrokken. Hoe dat er precies uit gaat zien, gaat de gemeente nog bepalen.