Burgemeester Van Beek kondigt vertrek aan

Burgemeester Joyce van Beek van de gemeente Beemster legt in april 2020 haar functie neer. Op dinsdag 11 december 2019 heeft Van Beek aan zijne Majesteit de Koning verzocht haar per 1 april 2020 eervol ontslag te verlenen uit haar functie. Zij maakte dit bekend op dinsdag 17 december na afloop van de raadsvergadering.

Van Beek is sinds 2015 burgemeester in Beemster. Hoewel haar ambtstermijn van zes jaar nog doorloopt tot begin april 2021 heeft de burgemeester besloten nu al plaats te maken voor een waarnemend burgemeester gelet op de fase waarin het fusieproces Beemster- Purmerend is aangekomen.

Burgemeester Van Beek: “Met veel enthousiasme ben ik aan het ambt begonnen en met veel daadkracht, betrokkenheid en doorzettingsvermogen heb ik mij ingezet voor de toekomst van Beemster samen met de inwoners en de twee colleges en raden die ik heb mogen voorzitten. Nu de bestuurlijke fusie met Purmerend een nieuwe fase in gaat, lijkt het mij een goed moment om met een gerust hart en vertrouwen mijn werkzaamheden over te dragen aan een opvolger. Mijn gevoel is ambivalent, want het zou mooi zijn om de bestuurlijke fusie tot de eindstreep te brengen. Ik ga de Beemsterlingen en collega’s missen, maar ik wil nu voor mezelf ook tijd en ruimte creëren om een nieuwe woon- en werkomgeving te vinden.”

Door haar ontslag nu al aan te kondigen geeft zij de commissaris van de Koning en de gemeenteraad de ruimte om een waarnemend burgemeester voor de periode tot aan de bestuurlijke fusie aan te stellen. Een goede overdracht van taken is hierdoor mogelijk.