Burgemeester H.N.G. Brinkman niet beschikbaar voor 3e ambtstermijn

Burgemeester H.N.G. Brinkman heeft in de raadsvergadering van 24 juni 2014 bekendgemaakt geen nieuwe ambtstermijn aan te gaan. Burgemeester heeft zijn ontslag aangevraagd bij Zijne Majesteit de Koning met ingang van 7 april 2015.

Ruim een jaar na de start van de ambtelijke samenwerking met Purmerend en een jaar na de start van het nieuwe college, geeft de heer Brinkman aan het een goed moment te vinden om in het jaar dat hij 65 wordt, zijn ambt van burgemeester neer te leggen.

De provincie Noord-Holland zal in de komende maanden de gebruikelijke procedure starten voor de werving van een nieuwe burgemeester voor Beemster.