HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Buitengebied en Noordbeemster

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op het bestemmingsplan een reactieve aanwijzing d.d. 9 augustus 2012 gegeven met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid om de bestemming agrarisch te wijzigen in de bestemming agrarisch-hulpbedrijf en binnenplanse afwijkingsbevoegdheden ten behoeve van caravanstalling. Hierdoor gelden deze bevoegdheden niet.

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 18 september 2013 is het bestemmingsplan op een paar onderdelen vernietigd. Onder andere zijn de wijzigingsbevoegdheden tot het vergroten van een agrarisch bouwblok tot 1,5 ha en het aanwijzen van een nieuw agrarisch bouwblok vernietigd.

Voor het oostelijk deel van de provinciale weg N244 in Beemster geldt het Inpassingsplan N244 en voor enkele concrete ruimtelijke projecten in het buitengebied zijn wijzigingsplannen vastgesteld.