Brede school Beemster organiseert week tegen het pesten

Van 22 tot en met 26 september 2014 organiseert de Brede School Beemster (bestaande uit de Beemster scholen en kinderopvang Beemster) de Week tegen het pesten.

Tijdens deze week besteden leerkrachten tijdens diverse lessen aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. Ook wordt gewerkt aan een nieuw antipestprotocol. Op diverse locaties in Beemster hangen posters met de slogan:“We pikken het niet meer!”.

Deze slogan en het idee om aandacht te vragen tegen het pesten zijn bedacht door de kinderraad. Eerder dit jaar heeft de Kinderraad Beemster een voorstel gedaan aan de gemeenteraad van Beemster met initiatieven om meer aandacht tegen het pesten te vragen.

Sinds 13 februari 2012 is er een kinderraad in Beemster die ideeën aan kan dragen over wat er in Beemster kan veranderen of verbeteren. De kinderraad bestaat uit 4 leerlingen van De Blauwe Morgenster, 2 leerlingen van De Bloeiende Perelaar en 2 leerlingen van de Lourdesschool.

De kinderraad van de gemeente Beemster heeft een budget van € 1.000,- per jaar en mag met voorstellen komen waaraan dat budget kan worden besteed. Dit jaar heeft de kinderraad unaniem gekozen voor het onderwerp pesten. Alle leden geven aan dat er te weinig aandacht is voor dit onderwerp. Tevens willen de kinderen er niet alleen aandacht voor vragen, maar ook dat er op school echt iets aan gedaan wordt. Hiervoor hebben de kinderen externe hulp ingeschakeld.

In het voorstel heeft de kinderraad onder meer aangegeven in de landelijke week tegen het pesten aandacht te willen vragen voor de gevolgen van pesten. Dit gebeurt door middel van diverse activiteiten, ouderbijeenkomsten en een openingsdans tegen pesten.

De ouderbijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties: 

  • Maandag 22 september van 19.30 tot 21.30 uur op o.b.s. De Blauwe Morgenster (Middenbeemster): Thema: cyberpesten, live en online.
  • Maandag 29 september van 20.00 tot 21.45 uur op SKB peuteropvang De Speelhut (Middenbeemster): Thema: samen spelen, vriendje zijn.
  • Maandag 6 oktober van 20.00 uur 21.45 uur op o.b.s. De Bloeiende Perelaar. Thema: pesten en weerbaarheid.