Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Brandweer

Brand en ongevalmeldingen rechtstreeks melden via alarmnummer: 1-1-2.

Brandweerkazerne vrijwillige brandweer Beemster
Klaas Hogetoornlaan 5
1462 JM Middenbeemster
Telefoon: (0299) 68 36 16
Internet: www.brandweerbeemster.nl

In Beemster zijn 38 vrijwilligers (mannen en vrouwen) die zich dag en nacht voor de bevolking beschikbaar stellen om op te treden bij (dreigende) calamiteiten. Het korps is hiervoor voortdurend op zoek naar personen die zich hiervoor willen inzetten. Brandweer Beemster oefent elke maand op de 1e, 2e en 4e maandagavond tussen 19.30-21.30 uur. Heeft u belangstelling, wilt u meemaken wat de brandweer inhoudt of wilt u gewoon meer informatie, kom gerust eens langs op een oefenavond.

Zorg voor uw eigen antwoord op de kreet ‘rookmelders redden levens!’.