Bouw woningen Zuidoostbeemster kan doorgaan

Raad van State heeft de door Stichting Beemstergroen ingediende beroepen ongegrond verklaard. Woningbouw kan nu eind eerste kwartaal 2015 starten.

De gemeente Beemster is zeer verheugd dat de bouw van de woningen in De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster kan doorgaan, na een jarenlange juridische strijd. De Raad van State heeft op 15 oktober 2014 een voor de gemeente positieve uitspraak gedaan inzake de door de Stichting Beemstergroen ingestelde beroepen tegen de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor de Burgemeester Postmastraat en de Notarisappelstraat in Zuidoostbeemster.

Met deze uitspraak kan de gemeente nu duidelijkheid verschaffen naar de geïnteresseerde kandidaat kopers van de eerder in verkoop gebrachte 22 woningen. De verkoopgesprekken met de 22 kandidaat kopers gaan zo spoedig mogelijk van start. Voor deze woningen hebben zich in juni 2013 130 geïnteresseerden gemeld bij de makelaar.

Over circa drie weken vindt de start verkoop van de overige 43 woningen plaats. Dit deel van het project wordt opgesplitst in 4 fases van 12 twee-onder-een kapwoningen, 6 twee-onder-een kapwoningen, 10 rijwoningen en 15 rijwoningen. Als 70% van een deelfase is verkocht, wordt de opdracht voor de bouw aan de aannemer verstrekt, zodat binnen 3 maanden na deze opdracht gestart kan worden met de bouw.

De uitspraak is aanleiding voor het gemeentebestuur om voortvarend verder te gaan met het (verder) in procedure brengen van nieuwe bestemmingsplannen voor De Nieuwe Tuinderij west.

Het bestemmingsplan Benonistraat kan nu verder in procedure worden gebracht. Voor het overige deel van De Nieuwe Tuinderij west worden de bestemmingsplannen nu ontwikkeld. Zodra De Nieuwe Tuinderij west gereed is, richt de gemeente zich op de ontwikkeling van de woningbouw in De Nieuwe Tuinderij oost.