Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Bijeenkomst agrarische ondernemers

Op 27 januari jl. spraken wij met velen van u in het gemeentehuis over de ontwikkelingen in de agrarische sector en de zorgen die bij u als ondernemer leven. Het voornemen was om elkaar in het voorjaar opnieuw te treffen tijdens een vervolgbijeenkomst. Vanwege Corona waren wij genoodzaakt dit tot nader order uit te stellen. Via deze nieuwsbrief hebben wij u in de tussentijd op de hoogte gehouden. Met de aangekondigde versoepelingen vanuit het Rijk zijn bijeenkomsten weer mogelijk.

Vervolgbijeenkomsten

Graag nodigen wij u van harte uit voor één van de vervolgbijeenkomsten op donderdag 3 september of dinsdag 15 september. We organiseren twee keer dezelfde bijeenkomst zodat we ons goed aan de Coronarichtlijnen kunnen houden.

Programma

We hebben op basis van uw inbreng van afgelopen januari een programma opgesteld. We willen u graag informeren over de stappen die wij hebben genomen in onder andere het verbeteren van onze dienstverlening. Ook willen wij meer duidelijkheid geven over de procedure bij een ruimtelijke ontwikkeling, de daarbij behorende kosten, de evaluatie van beleidsregels, de stand van zaken over het bestemmingsplan buitengebied en de economische visie. Mist u een onderwerp of heeft u een vraag? Laat het ons bij uw inschrijving weten. Dan kunnen we het verwerken in het programma.
 
Inloop vanaf 19.00 uur
Opening 19.30 uur
Sluiting 21.00 uur

Aanmelden

Gezien de grote opkomst van afgelopen januari en de beperkte capaciteit vragen we met maximaal 2 personen per bedrijf te komen. U kunt zich hier aanmelden.

Een uitgebreid programma en de locatie van de bijeenkomst ontvangt u eind augustus van ons.

 
Wij kijken uit naar uw komst!
 
Met vriendelijke groet,
Het college van Burgemeester en Wethouders