Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeente actualiseert het bestemmingsplan voor het buitengebied van de Beemster. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied van de Beemster is opgesteld in 2012. Dat is vrij recent, maar toch is er aanleiding om het plan al te herzien. Daar gaat de gemeente mee aan de slag. Het is de bedoeling dat het vernieuwde bestemmingsplan klaar is rond de zomer van 2021. De herziening heeft geen gevolgen voor eerder verleende vergunningen of voor bestaande rechten.

De plannen bekijken

Om de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan te bekijken, volgt u de volgende stappen:
  • Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Klik op de groene knop Plannen zoeken
  • Selecteer linksboven het tabblad Plannaam- of nummer
  • Voer in het zoekveld in Buitengebied Beemster
  • Kies voor het resultaat Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021 (de ID-code van het voorontwerp is NL.IMRO.0370.BPBUITEN2012HERZ21-VO01)
  • Klik rechts op uw scherm op Documenten en bekijk de aanpassingen

Meteen de belangrijkste wijzigingen bekijken? Bekijk de infographic hieronder. Download hier de infographic (pdf-bestand).

Belangrijkste wijzigingen in het bestemmingsplan buitengebied

Op donderdag 1 april heeft het projectteam het aangepaste bestemmingsplan gepresenteerd aan de leden van de gemeenteraad. Via deze link kunt u de uitzending van die presentatie terugkijken.

Reageren op de plannen?

De gemeente Beemster heeft de afgelopen maanden met inbreng van een klankbordgroep gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Van 6 april tot en met 17 mei ligt het gewijzigde plan ter inzage. Het bestemmingsplan is op een aantal onderwerpen aangepast. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om te bouwen buiten het bouwvlak en de introductie van een nieuwe werkwijze waarbij gemeente en initiatiefnemer eerder met elkaar in gesprek gaan.

Tijdens de inspraaktermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Beemster. Dat kan schriftelijk door een brief te sturen naar postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster of een email te sturen naar bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerp’. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een mondelinge inspraakreactie of nadere informatie.

Contact

Heeft u een vraag over het bestemmingsplan buitengebied? U kunt vragen mailen naar bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net of tijdens kantooruren bellen naar (0299) 452 889. Daarnaast kunt u aanschuiven bij een van de digitale vragenuurtjes. Deze zijn op woensdag 21 april van 15.00-16.00 uur en dinsdag 11 mei van 20.00-21.00 uur.  kunt zich aanmelden met een mail naar bovenstaand adres. Dan krijgt u een link toegestuurd om deel te nemen aan het vragenuurtje.

Klankbordgroep

Een belangrijk onderdeel in de participatie is de klankbordgroep. Met deze groep, die bestaat uit ondernemers en andere belanghebbenden, gingen we 3 keer tijdens het proces in gesprek. De eerste keer om uitgangspunten voor de actualisatie op te halen. De tweede keer bespraken we aan de hand van een voorbeeldplan en stellingen welke manier van werken aansluit bij de ideeën van de deelnemers en spraken we over het proces om te komen tot een vergunning. De derde keer hebben we de voorstellen voor wijziging van het bestemmingsplan besproken. Tijdens de periode dat het concept bestemmingsplan ter inzage ligt is er wanneer daar behoefte aan is een vierde bijeenkomst. De klankbordgroep voorziet ons dus van input en houdt ons scherp tijdens het proces. De klankbordgroep denkt mee, de uiteindelijke keuzes worden gemaakt door college en raad.

Kijk de bijeenkomsten van de klankbordgroep terug:

De presentaties die tijdens deze sessies zijn gehouden, vindt u als pdf-bestand onderaan deze pagina.

Themabijeenkomst gemeenteraad

Op 2 februari heeft het projectteam een presentatie gehouden voor leden van de gemeenteraad. In deze themabijeenkomst is het proces toegelicht en uitgelegd hoe we in samenwerking met de klankbordgroep aan de slag zijn. U kunt de bijeenkomst hier terugkijken. Aan het begin waren er wat problemen met het geluid, maar vanaf 21:42 doet het geluid het ook.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over het bestemmingsplan.

Lees hier:

Nieuwsbrief nr 6

Nieuwsbrief nr 5

Nieuwsbrief nr 4

Nieuwsbrief nr 3

Nieuwsbrief nr 2

Nieuwsbrief nr 1

Vragen en opmerkingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van gestelde vragen en antwoorden daarop. Heeft u ook een vraag, opmerking of suggesties voor ons? We horen graag van u!