Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeente gaat het bestemmingsplan voor het buitengebied van de Beemster actualiseren. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied van de Beemster is opgesteld in 2012. Dat is vrij recent, maar toch is er aanleiding om het plan al te herzien. Daar gaat de gemeente mee aan de slag. Het is de bedoeling dat het vernieuwde bestemmingsplan klaar is rond de zomer van 2021. De herziening heeft geen gevolgen voor eerder verleende vergunningen of voor bestaande rechten.

Klankbordgroep

Een belangrijk onderdeel in de participatie is de klankbordgroep. Met deze groep, die bestaat uit ondernemers en andere belanghebbenden, gaan we 3 keer tijdens het proces in gesprek. De eerste keer om uitgangspunten voor de actualisatie op te halen, de tweede keer bespreken we de voorstellen voor wijziging van het bestemmingsplan en de derde keer leggen we het concept-bestemmingsplan voor. De klankbordgroep voorziet ons dus van input en houdt ons scherp tijdens het proces. De klankbordgroep denkt mee, de uiteindelijke keuzes worden gemaakt door college en raad.

Kijk de bijeenkomsten van de klankbordgroep terug

Aanpassingen

De aanpassingen die in het bestemmingsplan kunnen worden verwerkt, zullen beperkt zijn. Het bestemmingsplan is namelijk niet het enige document dat bepaald wat er wel en niet kan in het buitengebied van Beemster. Naast het bestemmingsplan gelden de Structuurvisie Beemstermaat, waarin de hoofdlijnen van beleid zijn verwoord, en de Beemster Omgevingsnota, beter bekend als de welstandsnota. Ook na het actualiseren van het bestemmingsplan blijven deze documenten van kracht. Deze documenten komen op de langere termijn aan de orde. We gaan namelijk een omgevingsvisie en een omgevingsplan opstellen. Deze documenten gaan we opstellen zodra de nieuwe Omgevingswet in werking treedt en de fusie met Purmerend een feit is.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over het bestemmingsplan.

Lees hier:

Nieuwsbrief nr 2

Nieuwsbrief nr 1

Vragen en opmerkingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van gestelde vragen en antwoorden daarop. Heeft u ook een vraag, opmerking of suggesties voor ons? We horen graag van u!