Bericht van de NAM

De boring in Noordbeemster is afgerond, de laatste onderdelen van de boortoren zijn dit weekend per vrachtwagen vertrokken naar de locatie van de volgende boring, Blijham. Op dit moment vinden nog wat opruimwerkzaamheden plaats op de locatie.

De boring is zeer voorspoedig verlopen. In het najaar, september/oktober, wordt de compacte productie-installatie op de put geplaatst, wordt de put aangesloten op het systeem en kan de productie van de put worden opgestart. Volgend jaar komt de NAM weer terug naar Noordbeemster, dan wordt naar alle waarschijnlijkheid in het tweede kwartaal van 2016 de tweede put geboord. Die staat nu gepland voor mei/juni 2016.

Kijk voor meer informatie op de website van de NAM.

Bron: NAM