Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Begroting

Elk jaar stelt de gemeenteraad in november de begroting voor het volgende jaar vast. Deze gemeentebegroting wordt ook wel programmabegroting genoemd. Het is het totale programma(plan) dat de gemeente het komende jaar zal uitvoeren.

De begroting bestaat uit de nota van aanbieding, de programma's, het overzicht van baten en lasten met toelichting en de paragrafen.