Beemstertegel voor de heer H.P.E. Clausen

Op zaterdag 30 mei 2015 heeft burgemeester A.J.M. van Beek de Beemstertegel uitgereikt aan de heer H.P.E. Clausen vanwege zijn grote inzet voor de Beemster gemeenschap.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan de heer H.P.E. Clausen de Beemstertegel uit te reiken vanwege zijn grote inzet voor de Beemster gemeenschap.

De heer Clausen heeft op zaterdag 30 mei jl. afscheid genomen als voorzitter van SV Beemster tijdens een afscheidsreceptie.

De heer Clausen is sinds 1982 actief als vrijwilliger en sponsor van de vereniging en sinds 1997 vervulde hij de functie van voorzitter. Hij was betrokken bij diverse bouwprojecten van de vereniging, zoals de Beemsterhal, de tribune en het clubgebouw. Ook verrichte hij vele hand- en spandiensten in het belang van de vereniging en ter ondersteuning van de vele vrijwilligers.

Door zijn grote vrijwilligers inzet en betrokkenheid levert de heer Clausen een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk leven van de Beemster gemeenschap.