Baggerwerkzaamheden Westbeemster

Vanaf maandag 31 augustus 2015 t/m vrijdag 11 september 2015 worden in Westbeemster op meerdere locaties gebaggerd om de doorstroming te verbeteren en daardoor de waterkwaliteit te verbeteren. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende locaties:

1. de sloten achter Westenburg, hoek Jisperweg-Hobrederweg

2. de sloot langs de Jisperweg tussen tussen de huisnummers 57 en 74

3. de sloot langs de Veeteeltlaan.

Gedurende de genoemde periode kan het verkeer hinder ondervinden van de baggerwerkzaamheden.

De werkzaamheden worden op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur uitgevoerd.

Om de aanvang van de werkzaamheden zo min mogelijk te vertragen en ter voorkoming van eventuele schade wordt omwonenden verzocht gedurende bovenvermelde periode geen auto’s nabij de uit te voeren werkzaamheden te parkeren en eventueel geparkeerde auto’s voor de aanvang van de werkzaamheden te verwijderen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door loonbedrijf de West uit Westbeemster. Door de aannemer zal worden getracht de overlast voor de omgeving te beperken, geheel voorkomen is echter niet mogelijk.