Baggerwerkzaamheden in Middenbeemster

Begin december voert de gemeente baggerwerkzaamheden in Middenbeemster uit. Het gaat hier om de sloten die liggen ten Noorden van de Rijperweg en Oostelijk gelegen van de Middenweg (1e kwadrant).

De aannemer verwacht het werk binnen 2,5 week te kunnen afronden, afhankelijk van de weersomstandigheden. We streven ernaar om voor de kerstdagen de werkzaamheden te hebben uitgevoerd.

Waarom wordt er gebaggerd

Door te baggeren brengen we  de watergangen weer op diepte. We halen een laag modder of slib weg, waardoor de waterkwaliteit en de water doorvoer verbetert. Modder of slib ontstaat door afgestorven waterplanten en bladeren die naar de bodem zakken. Het water krijgt door het baggeren meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de waterplanten, vissen en andere dieren.

Hoe wordt er gebaggerd

Dit is afhankelijk van de situatie. De aannemer baggert soms met een kraan vanaf de rijbaan. Ook kan er een boot worden ingezet, waarbij de bagger naar één punt wordt geduwd. Hier wordt de bagger door een kraan opgeladen en in een vrachtauto geschept. Als de plek onbereikbaar is, baggert de aannemer de watergang handmatig.

Wat betekent dit voor u

Het kan wat oponthoud geven wanneer de aannemer met een kraan en vrachtwagen op de rijbaan staat. Uiteraard proberen wij de overlast tot een minimum te beperken en hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Waar gaat de bagger heen

De aannemer voert de bagger uit de sloten naar het baggerdepot aan de Jisperweg in de Westbeemster. Na het drogen en rijpen van de bagger ontstaat een grondachtig materiaal dat weer als grondstof  voor andere toepassingen kan worden gebruikt.

Uitvoering

De werkzaamheden worden door Loonbedrijf De West uit Westbeemster uitgevoerd. Op de tekening vindt u de exacte locaties van de watergangen (in rood) die zullen gaan worden uitgebaggerd.

Heeft u vragen over de uitvoering of praktische zaken of heeft u een klacht? Neem dan contact op met de heer Marco van Wijk van de Gemeente Purmerend tel. 06 18963860 of per e-mail: hm.v.wijk@purmerend.nl