Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Ambtelijke samenwerking

Vanaf 1 januari 2014 verricht de gemeente Purmerend ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster. Bestuurlijk is de gemeente Beemster zelfstandig. Dit betekent dat de gemeenteraad en het college nog altijd verantwoordelijk zijn voor wat er in Beemster gebeurt. Voor de uitvoering van het Beemster beleid en dus van alle gemeentelijke taken, is Beemster opdrachtgever aan de gemeente Purmerend.

9 januari 2018: Raad stemt in met fusie