Tweede informatieavond 'Zon op Agrarische Daken' woensdag 22 januari

In samenwerking met LTO Noord en de provincie Noord-Holland zijn de agrarische ondernemers uit Beemster uitgenodigd voor een informatieavond over zonne-energie op daken. Ook netbeheerder Liander, Rabobank en CONO Kaasmakers zijn aanwezig. Op maandag 9 december 2019 is een eerste informatieavond gehouden over zonne-energie op daken. Deze avond vormde het startschot van het project “Zon op Agrarische Daken”. Hoewel er grote belangstelling was deze avond, zal niet iedereen in de gelegenheid zijn geweest om aanwezig te zijn of zijn er wellicht naderhand nog vragen ontstaan. Daarom wordt een tweede informatieavond georganiseerd op woensdag 22 januari, bij De Kerckhaen, Jisperweg 57, Westbeemster.

Meer zonnepanelen op agrarische daken

Zonnepanelen op agrarische daken kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie én aan de agrarische bedrijfsvoering. Maar realisatie gaat niet vanzelf. Niet iedereen is bekend met de mogelijkheden en vaak is de netaansluiting een uitdaging. ln de Beemster hebben nog weinig agrariërs  zonnepanelen op hun daken, terwijl de subsidieregelingen van het Rijk (SDE+-regeling en Salderingsregeling) nog gunstig zijn en een goed rendement mogelijk maken. Daarom hebben LTO Noord, Liander, de gemeente en de provincie een aanpak ontwikkeld om te komen tot meer zonnepanelen op agrarische daken. Alle agrariërs uit de gemeente Beemster zijn welkom op de informatieavond. Hier ontvangt u informatie over het investeren in zonnepanelen op uw dak, welke subsidiemogelijkheden er de komende jaren beschikbaar zijn en hoe het zit met het elektriciteitsnet in uw gebied. Tijdens deze avond kunt u zich inschrijven voor het project. Dit houdt in dat uw bedrijf in aanmerking komt voor een energiescan op maat. Met deze energiescan krijgt u inzicht in de financiële haalbaarheid, de technische mogelijkheden en de vervolgstappen die u kunt nemen. Met de energiescan geeft de netbeheerder ook duidelijkheid over de mogelijkheid tot aansluiting op het elektriciteitsnet. Per energiescan wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 300,- (excl. BTW). Deze bijdrage ligt een stuk lager dan u in de markt zou betalen als gevolg van de financiële bijdragen van LTO Noord en de provincie.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, ook als u geen lid bent van LTO Noord en/of Rabobank.

Programma

19:30 - 20:00 uur: lnloop met koffie en thee
20:00 - 20:10 uur: Opening
20:10 - 20:20 uur: Waarom dit project (LTO Noord)
20:20 - 21:00 uur: Toelichting van het project:
. LTO Noord zal verder toelichten wat de energiescan inhoudt en wat u hier als ondernemer mee kunt!
. Rabobank geeft een toelichting over de financiële aspecten bij het plaatsen van zonnepanelen op agrarische daken.
. Liander geeft een inzicht in de uitdagingen rondom netverzwaring en infrastructuur.
. CONO over hun beleid en mogelijkheden.
21:00 -21:10 uur: Afsluiting
. Aanmelden voor de energiescan.
. Mogelijkheid tot vragen aan de betrokken partijen (LTO Noord, CONO, Rabobank, Liander, gemeente Beemster en provincie Noord-Holland).
. Mogelijkheid tot netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Bent u geïnteresseerd in deze informatiebijeenkomst, meldt u zich dan aan via www.ltonoord.nl/zonbeemster.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Wouter Veefkind van Projecten LTO Noord op telefoonnummer 088 - 888 66 77 of via email info@proiectenltonoord.nl.
Bent u verhinderd op beide avonden maar wel geìhteresseerd in het project? Ook dan kunt u contact opnemen met Projecten LTO Noord.