Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Agrarisch ondernemen

Graag nodigen wij u van harte uit voor één van de vervolgbijeenkomsten op donderdag 3 september of dinsdag 15 september. We organiseren twee keer dezelfde bijeenkomst zodat we ons goed aan de Coronarichtlijnen kunnen houden.

Programma

We hebben op basis van uw inbreng van afgelopen januari een programma opgesteld. We willen u graag informeren over de stappen die wij hebben genomen in onder andere het verbeteren van onze dienstverlening. Ook willen wij meer duidelijkheid geven over de procedure bij een ruimtelijke ontwikkeling, de daarbij behorende kosten, de evaluatie van beleidsregels, de stand van zaken over het bestemmingsplan buitengebied en de economische visie. Mist u een onderwerp of heeft u een vraag? Laat het ons bij uw inschrijving weten. Dan kunnen we het verwerken in het programma.
 
Inloop vanaf 19.00 uur
Opening 19.30 uur
Sluiting 21.00 uur

Aanmelden

Gezien de grote opkomst van afgelopen januari en de beperkte capaciteit vragen we met maximaal 2 personen per bedrijf te komen en u vooraf via deze link aan te melden. Geef bij uw inschrijving aan of u op donderdag 3 of dinsdag 15 september komt. Een uitgebreid programma en de locatie van de bijeenkomst ontvangt u eind augustus van ons. 

Terugblik op bijeenkomst 27 januari met agrarische ondernemers

De informele avond was bedoeld om te horen waar agrarische ondernemers in De Beemster tegenaan lopent. De opkomst van de bijeenkomst was groot.

Lees hier over de acties naar aanleiding van de rondetafelgesprekken