Aanslag gemeentelijke belastingen

Op het jaarlijkse aanslagbiljet staan aanslagen voor verschillende belastingen: de (on)roerendezaakbelasting (OZB) en de riool- en afvalstoffenheffing. Ook staat de nieuwe WOZ-waarde op het aanslagbiljet en in sommige gevallen Toeristenbelasting.

Bekijk het magazine voor alle informatie