Aanbesteding aankoop en herontwikkeling gemeentehuis gestart

De gemeente zoekt één partij of een combinatie van partijen voor de aankoop en herontwikkeling van het gemeentehuis in Middenbeemster. Er is besloten om via een aanbestedingsprocedure met voorselectie, een geschikte partij te vinden die de herontwikkeling van het gemeentehuis risicodragend op zich neemt.

Het uitgangspunt is om, na verkoop, het gemeentehuis in twee delen op te splitsen, waarbij de huidige oostvleugel voor een periode van tien jaar terug gehuurd wordt met een optie voor een verlenging.
Na verbouwing is het de bedoeling dat zowel het bestuur als ambtenaren in deze oostvleugel worden ondergebracht en zo worden afgesplitst van de rest van het gebouw. Zo blijft de functie van gemeentehuis behouden, dat daarnaast dient als trouwlocatie.

Het resterende gebouw (westvleugel), dat in het verleden dienst deed als kantoorvleugel, kan vervolgens worden herontwikkeld tot woon-, kantoor- óf zorgeenheden. Of een combinatie hiervan.

Aanbesteding gestart
Op donderdag 11 augustus 2016 heeft de gemeente  deze aanbesteding op Tenderned geplaatst. Dit is een website waarop alle openbare aanbestedingen van de overheid en andere aanbestedingsplichtige organisaties gepubliceerd worden. Hierop kunnen geïnteresseerden de aanbestedingsinformatie raadplegen en de openbare aanbestedingsdocumenten downloaden.

Selectie- en gunningsfase

Deze zogenoemde niet-openbare procedure is opgesplitst in twee fasen: de selectiefase en de gunningsfase. Het doel van deze selectieprocedure is om maximaal vijf partijen te selecteren die vervolgens worden uitgenodigd om in de gunningsfase een aanbieding aan de gemeente te doen waarna er uiteindelijk aan één partij de opdracht gegund wordt.
Gegadigden worden in de selectiefase beoordeeld aan de hand van referentieopdrachten van vergelijkbare gerealiseerde projecten en hun visie op de verschillende functies wonen, kantoren en zorg.