409 bomen voor Beemster

De gemeente Beemster bestaat dit jaar 409 jaar. Voor ieder jaar dat de Beemster bestaat wordt er door het huidige gemeentebestuur een boom geplant als eerbetoon en afscheidsgeschenk aan de bewoners van Beemster. Want zoals de bekende uitspraak luidt: ‘’Wie vertrouwen heeft in de toekomst, plant vandaag een boom!’’.
 

De plekken waar de bomen worden geplant zijn zorgvuldig uitgekozen

In totaal zijn er 420 plekken aangewezen waar de bomen kunnen komen te staan. Dit zijn bewust meer plekken dan bomen, omdat het tijdens het planten weleens voorkomt dat een boom op een locatie toch niet goed kan worden geplant, door bijvoorbeeld kabels- en leidingen in de grond. Op deze manier vindt iedere boom een mooie plek om te kunnen groeien. De 409 bomen worden allemaal geplant binnen de bebouwde kom van de vier dorpskernen.
 

In alle dorpskernen een herdenkingsboom met gietijzeren hekwerk met het Wapen van Beemster

Dit is een speciale soort ‘’Etage Linde’’, die ook wel bekend staat als een geloofs- of gerechtsboom. Rondom de herdenkingsboom wordt een gietijzeren hekwerk geplaatst dat is ontworpen door de lokale smederij Jaap de Goede uit de Beemster. In het hekwerk wordt het Wapen van Beemster gegoten. In de buurt van de herdenkingsboom worden ook drie zuilvormige, roodkleurige Beukenbomen geplant die verwijzen naar de andere dorpskernen. De herdenkingsboom, het gietijzeren hekwerk en de drie beuken worden in iedere dorpskern geplaatst. Deze bomen worden geplant door het college van Beemster.
 

Verbindingsboom op de grens van Purmerend en Beemster

Naast de herdenkingsbomen in de vier dorpskernen wordt er ook een verbindingsboom geplant op de grens van Purmerend en Beemster (ter hoogte van het Van Der Valk Hotel) ter ere van de fusie. Het planten van de boom gebeurt op 24 november a.s. door het bestuur van Purmerend en Beemster. Dit is de dag van de verkiezingen. Rondom de verbindingsboom wordt ook een gietijzeren hekwerk geplaatst, maar dan met beide wapens van de gemeente Purmerend en Beemster.

 

Er is gekeken op welke manier de bomen passen binnen de huidige boomstructuur

Vroeger is de Beemster namelijk ingericht met de Rijnlandse Roede. De Rijnlandse roede is een oude lengtemaat (4,767 meter). Op sommige locaties worden de bomen uit elkaar gezet op deze afstand. Zo komt de geschiedenis terug in het planten van de bomen. Daarnaast is er ook gekeken hoe we met deze boomsoorten de ecologie zo veel mogelijk kunnen bevorderen en kiezen we alleen voor duurzame bomen die in ieder geval 40+ jaren mee gaan in stedelijk gebied. Sommige bomen worden geplant als ‘poortwachters’, er wordt dan een boom aan ieder kant van de weg geplant. De term poortwachters is ontstaan ib de 18e eeuw. Toen had iedere stad nog een echte poort met poortwachters. Nu worden de bomen gezien als de poortwachters die de stad beschermen.

Voor vragen en meer informatie kunt u mailen naar bomenplan@beemster.net