Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

20 jaar UNESCO Droogmakerij de Beemster werelderfgoed

Op 1 december 2019 is het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster het predicaat werelderfgoed verleende.

Het typische Beemsterlandschap met de kaarsrechte verkaveling én de bijzondere ontstaansgeschiedenis zijn uniek in de wereld. Waard om te behouden voor toekomstige generaties.

Het komend jaar zal tijdens bestaande Beemster evenementen aandacht worden besteed aan dit jubileum met als hoogtepunt van 1 t/m 20 december het VISIT Beemster Light Festival waarbij De Beemster en haar vier kernen 20 dagen lang in de spotlights zullen worden gezet.

Meer weten?

Abonneer je op de digitale nieuwsbrief van VISIT Beemster

Daarnaast is VISIT Beemster actief op Facebook en Instagram.