Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster

 

Nieuwsbrieven (aanmelden kan hier)

Nieuwsbrief 3 december 2021

Nieuwsbrief 19 november 2021

Nieuwsbrief 15 oktober 2021

Nieuwsbrief 17 september 2021

Nieuwsbrief 10 september 2021

Nieuwsbrief 27 augustus 2021

Nieuwsbrief 20 augustus 2021

Nieuwsbrief 13 augustus 2021

Nieuwsbrief 6 augustus 2021

Nieuwsbrief 30 juli 2021

Nieuwsbrief 23 juli 2021

Nieuwsbrief 19 juli 2021

Nieuwsbrief 9 juli 2021

Nieuwsbrief 2 juli 2021

Nieuwsbrief 25 juni 2021

Nieuwsbrief 17 juni 2021

Nieuwsbrief 12 mei 2021

Nieuwsbrief 21 april 2021

Nieuwsbrief 31 maart 2021  

Nieuwsbrief 11 maart 2021

Nieuwsbrief 1 februari 2021

Nieuwsbrief 17 december 2020

Nieuwsbrief 19 oktober 2020

Nieuwsbrief 25 september 2020

Nieuwsbrief 18 september 2020

Nieuwsbrief 5 juni 2020

Nieuwsbericht 14 januari 2020

Geplande werkzaamheden  van 28 juni t/m 2 juli:

Algemeen

 • Volgende week zijn de hele week verkeersregelaars aanwezig om verkeer te begeleiden;
 • Tussen 08.00 - 09.00 uur en tussen 13.45 - 14.30 uur zal er geen groot transport plaatsvinden en zal er ook niet gehesen worden;
 • Het gedeelte J.J.Grootlaan tussen de Willem Molenaarstraat en Hendrik Wagemakerstraat zal afgesloten zijn voor al het verkeer (ook voor voetgangers) van maandag 28 juni vanaf 6.00 uur tot 2 juli om 13.00 uur.

Afsluiting deel JJ Grootlaan tussen 28 juni 6.00 en 2 juli 13.00

Maandag 28 juni

 • Het gedeelte J.J.Grootlaan tussen Willem Molenaarstraat en Hendrik Wagemakerstraat wordt ‘s ochtends afgesloten voor al het verkeer (ook voetgangers). Dit gedeelte is van maandag 28 juni vanaf 6.00 uur tot 2 juli om 13.00 uur afgesloten.
 • Firma Jonk BV gaat rijplaten plaatsen op de hoek Hendrik Wagemakerstraat/ J.J.Grootlaan om zo de weg te beschermen voor de diepladers en de zware kraan;
 • De gemeente gaat op de hoek van de J.J.Grootlaan/ Willem Molenaarstraat de weg openbreken om een riool aansluiting voor gebouw Zuid gereed te maken en een pomp put te plaatsen;
 • De bouwhekken op het schoolplein worden uitgebreid voor de kraan;
 • Het Zuidplein wordt in de middag afgesloten en is dan niet meer toegankelijk tot vrijdagochtend 2 juli.

Dinsdag 29 juni – Donderdag  1 juli

 • Firma Wagenborg zal de kraan op 29 juni vanaf 6.00 opstellen;
 • Elke dag zal om 09.00 uur de eerste dieplader arriveren. Er zullen in totaal 36 units geplaatst worden, verdeeld over 3 dagen. Tussen 08:00 – 09:00 en tussen 13.45 - 14.30 uur is er geen transport en wordt er ook niet gehesen;
 • Op donderdag 1 juli wordt de kraan weer afgevoerd.

Vrijdag  2 juli

 • Vrijdagochtend worden de rijplaten weggehaald en wordt de weg weer vrijgemaakt.

(update 8 juni 2021)

Van 7 t/m 11 juni vinden de volgende bouwwerkzaamheden plaats:

 • Uitvlakken zand tegen de fundatiebalken.

(update 31 mei 2021)

Bouwwerkzaamheden 31 mei - 4 juni

 • Aanvoeren van bekistingsmateriaal met een vrachtauto
 • Afwerken van de fundatiebalken
 • Storten beton en afvoeren van materiaal

(update 25 mei 2021)

Er zijn deze week geen bouwwerkzaamheden.

(update 17 mei 2021)

De komende weken worden de fundatiebalken ter plaatse gemaakt. Van 17 t/m 21 mei vinden de volgende bouwwerkzaamheden plaats:

 • Plaatsen van de (prefab) bekisting
 • Aanvoeren van afvalcontainer en bekistingsmateriaal
 • Er zullen geen grote transporten aan- of afgevoerd worden of stilstaan rondom de school in de venstertijden 8.00-9.00 en 13.45-15.30
 • Uitvoerders van Building support en Directbouw zijn op site aanwezig

(update 10 mei 2021)

Deze week vinden de volgende bouwwerkzaamheden plaats:

 • Afvoeren palenschroefmachine
 • Aanvoeren graafmachines
 • Afgraven fundering voor fundatiebalken, afvoeren zand (ma-wo). Voor het afvoeren van het zand worden 2 verkeersbegeleiders ingezet.

(update 3 mei 2021)

Deze week vinden de volgende bouwwerkzaamheden plaats:

 • Opbouwen van de site. De bouwhekken, keet, rijplaten, dixie en afvalcontainers worden geplaatst
 • Uitzetten van een raster voor de fundatiepalen
 • De fundatiepalen worden in de grond geschroefd met een schroefpaalmachine (9m hoog)
 • Het aggregaat en de groutpomp, nodig voor schroefpalen, worden bij de keet op het schoolplein geplaatst (ipv op de parkeerplaats). Hierdoor wordt het geluidsoverlast voor de buren geminimaliseerd.
 • Let op: de Zuidingang is afgesloten en kan niet meer gebruikt worden. De Noord- en de Westingang moeten gebruikt worden.

(update 21-4-2021)

De werkzaamheden voor het gebouw op het zuidplein starten in de meivakantie. Om precies te zijn op woensdag 28 april om 07.00 uur. Jonk Infra uit Kwadijk start dan met het verwijderen van de voetbalkooi en de betonwand op het zuidplein. Het gaat om ongeveer vier tot vijf vrachtwagens per dag, die vrijkomende materialen van de voetbalkooi afvoeren. De vrijkomende materialen worden zoveel als mogelijk binnen de gemeente hergebruikt. Ook wordt de zuidelijke entreepoort van het schoolplein verwijderd om materieel op het terrein binnen te kunnen laten. Deze werkzaamheden van demontage, sloop en afvoeren vrijkomende materialen duren tot en met zaterdag 1 mei.

Veilig spelen
Het bouwterrein (lees: voetbalkooi en stukje schoolplein) wordt op 28 april als eerste afgezet met bouwhekken. Vanaf dan is de zuid-ingang, aan de JJ Grootlaan, alleen bedoeld voor de bouwers. De west-ingang, aan de kant van de Hendrik Wagemakerstraat, en de noord-ingang, bij het Middenpad, zijn de ingangen om op het schoolplein te komen. De west-ingang wordt hiervoor verbreed. Het zuidplein is een favoriet plein om op te spelen en bouwwerkzaamheden zijn altijd interessant voor kinderen, daarom vragen wij u om met uw kind(eren) de werkzaamheden te bespreken. Of loop even mee naar het plein om te laten zien dat klimmen in het klimrek prima kan, maar klimmen in de bouwhekken niet. Ook de school en kinderopvang gaan hier aandacht aan besteden in de groepen.

Vanaf 3 mei
Maandag 3 mei start de firma Wagenbouw met de werkzaamheden voor de voorbereiding van het plaatsen van het schoolgebouw op het zuidplein. Het hekwerk zal verder uitgebreid worden voor een groter bouwterrein. Deze zal ook de parkeervakken op zuid, aan de JJ Grootlaan innemen. Ook worden er bouwketen op de parkeervakken geplaatst. Voor de fundering worden schroefpalen gebruikt. Deze worden geschroefd in plaats van geslagen, zodat niet of nauwelijks sprake zal zijn van geluid en trillingen. Dit gebeurt in de eerste twee weken van mei. Daarop volgt het leggen van de fundatiebalken en de riolering. Tijdens de schooldagen zijn er geen verkeersbewegingen van het bouwverkeer toegestaan van 08:00 tot 08:45 uur en van 14.00 tot 14.30 uur. Deze afspraak heeft de gemeente met de aannemer gemaakt. In de tweede helft van juni, definitieve planning volgt, wordt het zuidelijke gebouw - unit voor unit - per dieplader aangevoerd en met een kraan op de goede plek gezet. Dit duurt drie dagen. De kraan staat zo dicht mogelijk bij de bouwplaats. Er wordt niet over gebouwen en mensen heen gehesen. Ook worden de vrachtwagens en kraan begeleid door verkeersregelaars. Meer informatie is te lezen in de nieuwsbrief van 21 april (zie hierboven in het overzicht).

Omgevingsvergunning
Wilt u op de hoogte blijven van het indienen van de Omgevingsvergunning voor de bouw van de gebouwen, dan kunt u zich hier aanmelden. Hier publiceren alle overheden de vergunningaanvragen. Via de mail kunt u op de hoogte blijven.

(update 31-3-2021)

Ontwerp tijdelijke schoolgebouwen

De aannemer voor de realisatie van de tijdelijke schoolgebouwen in Zuidoostbeemster is geselecteerd. Bewoners en de partners in het MFC hebben de eerste ideeën voor een overzichtelijke, veilige en kindvriendelijke inrichting van de omgeving van het MFC gepresenteerd. De ontwerpen van de tijdelijke gebouwen zijn voor een pre-advies aan de Welstandcommissie voorgelegd en deze week is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

Het bouwproces
De voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting op het zuidplein starten in de meivakantie. De voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting aan de noordzijde starten in de zomervakantie. Als fundering worden zogenaamde schroefpalen gebruikt. Deze worden geschroefd in plaats van geslagen, zodat niet of nauwelijks sprake zal zijn van overlast door geluid en trillingen.  Na het inbrengen van de palen worden de tijdelijke gebouwen unit voor unit per dieplader aangevoerd en met een kraan op de goede plek gezet. Dit plaatsen duurt naar verwachting twee dagen voor het tijdelijke gebouw aan de zuidkant (begin juni) en drie dagen voor het gebouw aan de noordkant (medio juli).

Omgevingsvergunning aangevraagd
Voor de realisatie van de twee tijdelijke gebouwen heeft de aannemer deze week een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is gepubliceerd op www.overheid.nl. De gemeente heeft de aanvraag nu in behandeling. Als de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag, dan wordt deze gepubliceerd op www.overheid.nl. Na publicatie van het genomen besluit is er mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de vergunningprocedure, dan kunt u zich aanmelden bij https://www.overheid.nl/attenderingsservice. Hier publiceren alle overheden de vergunningaanvragen.

(update 30-3-2021)

In oktober vorig jaar zijn de glazen gevelpanelen verwijderd. De architect van het gebouw is gevraagd een voorstel te doen voor een nieuw ontwerp van de gevel. Hiervoor heeft de gemeente een aantal uitgangspunten en aandachtpunten geformuleerd:

 • de veiligheid van de constructie
 • onderhoudsarm
 • aandacht voor geluidsweerkaatsing;
 • oppassen voor een te dominante uitstraling

Ontwerp architect
De architect heeft een ontwerp gemaakt dat bestaat uit een gevel van gedeeltelijk over elkaar heen geplaatste (noem je: gepotdekselde) platen van vezelcementplaat. De vezelcementplaten worden bevestigd op een erachter aan te brengen houten frame en verschilt dus van de bevestiging zoals die was met de glazen panelen. Zo wordt een veilige en onderhoudsarme constructie gerealiseerd. Vezelcementplaat is een zachter materiaal dan het glas dat voorheen aan de gevel bevestigd zat. In principe zou dit tot minder geluidsweerkaatsing moeten leiden. Ook blijft dit ontwerp dichtbij het originele ontwerp. Hierdoor verandert het beeld niet al te drastisch. De Vereniging van Eigenaren van het MFC kan zich in het voorgestelde ontwerp vinden.
 
Bakstenenplint
De huidige bakstenen plint wordt vervangen door een nieuwe bakstenenplint met voldoende verankering in de binnenmuur en niet langer met de bakstenen op hun kant. De kleur van de platen, de kozijnen en de stenen worden op elkaar afgestemd. De bakstenen plint van het MFC is geen draagmuur. Er is geen instortingsgevaar nu daar stenen los liggen. Het ziet er zeker niet fraai uit op dit moment, maar daar komt straks verandering in
 
Raadsvoorstel
Voor het vervangen van de gevel is geld nodig. Eerder is al geld beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de bakstenenplint. Nu vraagt het college budget van de raad voor de totaalrenovatie van de gevel. Het voorstel wordt in april aan de raad voorgelegd. Daarna wordt zo snel als mogelijk begonnen met het herstel van de gevel.
 
Uitnodiging om het materiaal te bekijken
Het materiaal dat aan college en raad wordt voorgesteld als gevelbekleding kunt u bekijken in het Buurthuis. Er liggen drie kleuren van het voorgestelde materiaal. De 58 directe buren van het MFC kunnen aangeven welke kleur zij het beste vinden passen bij het gebouw. Zij kijken er ten slotte elke dag naar. Hierover krijgen zij een brief van de gemeente. Mocht u het materiaal willen bekijken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met het Buurthuis via telefoon, 0299 42 76 61.

(update 11-3-2021)

De bouw van de tijdelijke gebouwen voor scholen en kinderopvang in Zuidoostbeemster is gegund aan Wagenbouw Bouwsystemen BV (onderdeel van Dutch Cabin Group) uit Klundert. Zij realiseren leslokalen, ruimtes voor kinderopvang en aanverwante ruimtes (ongeveer 1.600 m2 bruto vloeroppervlak) te verdelen over twee gebouwen. Een deel op het noordplein (waar nu de noodlokalen staan) en een deel op de plek van de voetbalkooi op het zuidplein van het MFC De Boomgaard.
 
Op 11 maart 2021 tekenden Aagje Zeeman, wethouder Ruimtelijke Ordening, Suzanne Schreuders, General Manager Sales Wagenbouw de contracten in aanwezigheid van Nancy Dijkstra (directeur bassischool De Wilgenhoek), Esther Zijl (bestuurder Forte Kinderopvang), André Olde Engberink (bestuursvoorzitter Het Buurthuis) en Judith den Otter (directeur Basisschool De Bloeiende Perelaar).
 
Aagje Zeeman: “Ik ben zeer tevreden met de uitslag van de aanbesteding. Wagenbouw onderscheidde zich met name op het gebied van binnenklimaat en indeling van beide gebouwdelen. Het is ook een partij die oog heeft voor de omgeving waarin zij actief zijn.” Zowel gemeente als gebruikers zijn zeer content met deze partij.
 
De opdracht bestaat uit zowel het ontwerp als de realisatie van de twee gebouwen. Suzanne Schreuders: “We staan in de startblokken om te beginnen met de bouw van deze semi permanente gebouwen. Het definitief ontwerp is bijna klaar en gaat binnenkort voor een pré-advies naar de Welstandscommissie. Wij leveren kwaliteit en willen natuurlijk ook dat het een gebouw is dat past in de omgeving. Als de tekeningen definitief zijn, kunnen we het gebouw aan iedereen tonen.”
 
Planning realisatie
Rond de meivakantie start de bouw van het zuidelijke gebouwdeel. De gebouwen worden prefab geproduceerd en afgebouwd ter plaatse, zodat de duur van de eventuele overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Het gebouw is gebruiksklaar bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
 
Mede op verzoek van de school is er voor gekozen de huidige noodvoorziening aan de noordzijde tot de zomervakantie in gebruik te laten. Zodoende wordt er niet op twee plaatsen tegelijk gewerkt terwijl het hele MFC in bedrijf is. Aan het einde van het huidige schooljaar worden de noodvoorzieningen verwijderd en realiseren we het noordelijke gebouw. Dit heeft tot gevolg dat het noordelijke gebouw er bij aanvang van het nieuwe schooljaar weliswaar staat (de bouwwerkzaamheden buiten zijn dan klaar), maar nog niet gebruiksklaar zal zijn. De afbouw (inpandig) loopt door tot en met de herfst.
 
Dat betekent dat De Bloeiende Perelaar het schooljaar 2021-2022 zal starten in het zuidelijke gebouw en later dit jaar verhuist van het zuidelijke naar het noordelijke gebouwdeel. Ook Forte kinderopvang neemt vanaf dat moment (najaar 2021) haar intrek in het noordelijke gebouwdeel. Dit alles is in nauw overleg met de betrokken organisaties zo gepland. Wanneer het noordelijke gebouwdeel in gebruik is genomen zal het CPOW beginnen met de voorbereiding van hun nieuwe school in Zuidoostbeemster. Zij starten met ingang van het schooljaar 2022-2023.

(update 1-2-2021)

Samen nadenken over verkeer en parkeren in Zuidoostbeemster

Eind oktober heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen over de definitieve tijdelijke locatie voor de basisscholen en kinderopvang op het schoolplein van MFC De Boomgaard in Zuidoostbeemster. Hierbij heeft een overzichtelijke inrichting van de omgeving en een goede regulering van het parkeren bij het MFC de aandacht van de gemeente en de gebruikers. In samenwerking met een vertegenwoordiging van diverse belanghebbenden, zoals de omwonenden, ouders, school, kinderopvang en het buurthuis gaan wij met verbetervoorstellen aan de slag.

Samen realistische plannen maken

Het doel is om met elkaar te komen tot een plan, waarin kansrijke mogelijkheden zijn uitgewerkt voor het verkeer en parkeren rondom het MFC. Er zijn drie gezamenlijke (online) bijeenkomsten gepland:

 1. Donderdag 11 februari van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur
 2. Donderdag 15 april van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur

Op 15 april nemen de wethouders de plannen in ontvangst. Er wordt gevraagd om  realistische plannen uit te werken, die passen binnen randvoorwaarden als:

 • past binnen het gemeentelijk verkeers-, parkeer- en mobiliteitsbeleid;
 • doorstroming in de wijk blijft in stand, alle panden altijd bereikbaar;
 • Middenpad moet beschikbaar blijven voor automobilisten, fietsers en voetgangers; dit geldt ook voor de D. Dekkerstraat en Hendrik Wagemakerstraat;
 • geen grote infrastructurele maatregelen, bijvoorbeeld verleggen van een straat of een tunnel realiseren;
 • voorop staat een veilige situatie voor de kinderen;
 • fietsers en voetgangers hebben prioriteit boven auto’s;
 • toegankelijkheid voor kinderwagens, rolstoelen en dergelijke;
 • doorgang voor nooddiensten en de huisvuilwagen blijven.

Wie beslist of de plannen doorgaan?

De uitgewerkte plannen worden voorgelegd aan de gebruikers en eigenaren van het MFC: OPSPOOR, Forte Kinderopvang, CPOW, het buurthuis en de gemeente. Zij moeten zich kunnen vinden in de voorstellen. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders.

Stand van zaken realisatie gebouwen

De gemeente is nu bezig om via een openbare aanbesteding een aannemer te selecteren, die de gebouwen gaat realiseren. Rond de meivakantie start de bouw van het zuidelijke gebouwdeel. Deze is gebruiksklaar bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Tot het nieuwe noordelijke gebouw gebruiksklaar is, gaat De Bloeiende Perelaar vanaf het nieuwe schooljaar van het zuidelijke gebouwdeel gebruik maken.

Mede op verzoek van de school is er voor gekozen om de huidige noodvoorziening aan de noordzijde tot de zomervakantie in gebruik te laten. Zodoende wordt er niet op twee plaatsen tegelijk gewerkt terwijl het hele MFC in bedrijf is. Aan het einde van het huidige schooljaar worden de noodvoorzieningen verwijderd en realiseren we het noordelijke gebouw. Dit heeft tot gevolg dat het noordelijke gebouw er bij aanvang van het nieuwe schooljaar weliswaar staat (de bouwwerkzaamheden buiten zullen gereed zijn), maar nog niet gebruiksklaar zal zijn. De afbouw (inpandig) loopt door tot en met de herfstvakantie.

Dat betekent dat De Bloeiende Perelaar in oktober verhuist van het zuidelijke naar het noordelijke gebouwdeel. Ook Forte kinderopvang gaat vanaf die periode in het noordelijke gebouwdeel haar intrek nemen. Dit alles is in nauw overleg met de betrokken organisaties zo gepland. Wanneer het noordelijke gebouwdeel in gebruik is genomen zal het CPOW aanvangen met de voorbereiding van hun nieuwe school in Zuidoostbeemster. Zij starten met ingang van het schooljaar 2022-2023.

Meer informatie

Het besluit van de gemeente dat in oktober is genomen, is te vinden op: www.beemster.net/tijdelijkgebouw samen met andere achtergrondinformatie. Op de hoogte blijven van het indienen van de Omgevingsvergunning voor de tijdelijk gebouwen, kan via https://www.overheid.nl/attenderingsservice. Hier publiceren alle overheden de vergunningaanvragen. Via de mail kunt u op de hoogte blijven. Vragen kunt u mailen naar onderwijs@beemster.net.

(update 29-10-2020)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de totale ruimte behoefte van tien leslokalen, twee ruimtes voor kinderopvang en aanverwante ruimtes (ongeveer 1.600 m2 bruto vloeroppervlak) te verdelen over twee gebouwen. Een deel op het noordplein (waar nu de noodlokalen staan) en een deel op de plek van de voetbalkooi op het zuidplein van het MFC De Boomgaard in Zuidoostbeemster.

De voorgestelde locatiekeuze

De afgelopen maanden hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente, OPSPOOR, CPOW, Forte Kinderopvang, het buurthuis en omwonenden om te komen tot een voorstel voor de definitieve locatie voor de tijdelijke huisvesting van scholen en kinderopvang. Daarnaast is binnen de gemeente vanuit de verschillende vakgebieden gekeken naar de beste locatie in het zoekgebied. Uit alle verzamelde informatie zijn we gekomen tot een locatievoorstel. Het voorstel is om de totale ruimte behoefte van tien leslokalen, twee ruimtes voor kinderopvang en aanverwante ruimtes (ongeveer 1.600 m2 bruto vloeroppervlak) te verdelen over twee gebouwen. Een deel op het noordplein (waar nu de noodlokalen staan) en één deel op de plek van de voetbalkooi op het zuidplein.

Gezamenlijk denken wij met dit voorstel het meeste recht te doen aan de belangen van alle partijen. Zo blijft het zuidplein in zijn geheel intact voor spelen en evenementen. Het verdwijnen van de voetbalkooi kan als een verlies worden ervaren, maar een alternatief voor de voetballende kinderen is er aan de overkant naast de Spelemei. Daarnaast is dat voor sommigen, die hiervan overlast ervaren, positief.

De verdeling over twee gebouwen geeft de verschillende gebruikers de nodige flexibiliteit als het gaat om de indeling van de ruimte. Indien gewenst kan het gefaseerd worden gerealiseerd. In het vervolgproces wordt dit verder besproken.

In deze video gaan wij nader in op de voorgestelde locatiekeuze.

Scenario 2: volledig programma op zuidplein

Het volledige programma in één gebouw is binnen het bestemmingsvlak alleen realiseerbaar op het zuidplein. Wij stellen dit niet voor aan het college om onder an de volgende redenen:

 • Het gehele speel- en evenementenplein zou verdwijnen;
 • Wij vinden het een ongepast bouwvolume ten opzichte van de directe omgeving en de buren;
 • Onder het zuidplein bevindt zich een stelsel van bronnen en leidingen van de warmte- en koudeopslag installatie (WKO) van het MFC De Boomgaard. Deze installatie willen wij toegankelijk houden.

Scenario 3 en 4: een gebouw op of over het Middenpad

Het derde scenario, een gebouw op het Middenpad, en het vierde scenario, een gebouw over het Middenpad, zijn aangedragen door de gebruikers. Wij stellen dit niet voor aan het college om de volgende redenen:

 • De afsluiting van deze belangrijke ontsluitingsweg is verkeerskundig zeer ongewenst (alleen relevant voor scenario 3);
 • Onder het geprojecteerde gebouw (in de groenstrook) liggen een elektriciteitsleiding, gasleiding en waterleiding. Wij denken dat de tijd en kosten voor het verleggen van deze leidingen niet gepast is voor dit project;
 • Dit bouwvolume past niet binnen de richtlijnen van het UNESCO-Werelderfgoed;
 • Deze variant past niet binnen het vigerend bestemmingsplan.

Vervolgproces en planning

Nu start de aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren. In januari 2021 is de keuze van de aannemer bekend. Daarna start de vergunningprocedure. Het uitgangspunt is dat het nieuwe gebouw in gebruik genomen kan worden bij aanvang van het nieuwe schooljaar. De huidige blauwe noodvoorzieningen verdwijnen.

Verkeer rondom het MFC De Boomgaard

Een veilige inrichting van de omgeving van het MFC De Boomgaard heeft onze aandacht. Momenteel loopt een aanvullend verkeersonderzoek. Dit is een vervolgopdracht op het verkeersonderzoek van februari 2020 en is gericht op een overzichtelijke inrichting van de omgeving en een goede regulering van het parkeren. We gaan graag aan de slag met de verbetervoorstellen. Dit willen wij doen in samenwerking met een vertegenwoordiging van diverse belanghebbenden, zoals de omwonenden, ouders, school, kinderopvang en het buurthuis. De uitnodiging hiervoor volgt later.

Meer informatie

 • Het tijdelijke gebouw wordt gebouwd voor circa acht jaar. Dit hangt samen met de realisatie van het definitieve gebouw dat onderdeel is van de visie van Zuidoostbeemster. Zodra deze klaar is, wordt het tijdelijke schoolgebouw weggehaald.
 • Er komen tien klaslokalen en twee lokalen voor de kinderopvang. Ook een speellokaal voor de kleuters, een aula en een personeelsruimte. De huidige school huisvest 310 leerlingen in het schoolgebouw en 76 leerlingen in de noodlokalen (lees juni 2020; exclusief kinderen in de kinderopvang). Het tijdelijke gebouw wordt wel in één keer neergezet, maar deze vult zich geleidelijk met per jaar ongeveer een klas erbij. De huidige noodlokalen worden dan uiteraard weggehaald.
 • De grootte van het huidige schoolplein is circa 1800 vierkante meter. In het minst gunstige geval blijft er na de bouw van het tijdelijke schoolgebouw een plein over van ongeveer 1200 vierkante meter. Deze twee getallen zijn exclusief de buitenspeelruimte van de kinderopvang. De norm op basis voor het aantal leerlingen (meer dan 200 leerlingen) is 600 vierkante meter.
 • Het wordt een modulair gebouwde school. Dit is een semipermanent gebouw met de uitstraling van een echt schoolgebouw. Het zijn beslist geen noodlokalen. Het worden lokalen die goed zijn te verwarmen en te verkoelen.
 • De gemeente gaat in gesprek met de direct betrokkenen en omwonenden om te spreken over bijvoorbeeld: verkeer, overlast spelende kinderen, jeugd, gebruik Spelemei, ruimte voor evenementen, enzovoort.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres onderwijs@beemster.net.

Achtergrond

(update 05-06-2020)

De huidige basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte kinderopvang hebben onvoldoende ruimte om de groeiende vraag aan te kunnen. Daarom is er voor een periode van, naar verwachting, 8 jaar een tijdelijke dependance nodig. De gemeenteraad heeft in januari opdracht gegeven om een verkeersonderzoek te doen voor twee mogelijke locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost.

Resultaten verkeersonderzoek beide locaties

De resultaten van het verkeersonderzoek leest u hier (onderzoek juni 2020) en leest u hier (onderzoek november 2020). Informatie waarnaar wordt verwezen in beide onderzoeken leest u hier (GVVP) en hier (het verkeersonderzoek van 2017).

Drie locaties

Het is duidelijk dat geen van beide locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost een ideale locatie is voor de tijdelijke dependance. De eventuele enige andere mogelijkheid is de huidige locatie van De Bloeiende Perelaar. Om een goede afweging te kunnen maken is deze locatie in het huidige onderzoek meegenomen.

Raad beslist

De voor- en nadelen van de drie locaties (de twee locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost en de huidige locatie van De Bloeiende Perelaar) worden in de commissie en mogelijk ook in de gemeenteraad van 23 juni 2020 besproken. Het college heeft haar voorkeur uitgesproken voor de locatie op het schoolplein van de huidige school, de Bloeiende Perelaar, maar de raad beslist uiteindelijk over de locatie van de dependance. De stukken kunt u hier (raadscommissie) en hier (gemeenteraad) vinden.

Heeft u vragen?

Vragen kunt u mailen naar : onderwijs@beemster.net

Resumé onderzochte locaties(Pdf)

Kaart behorende bij het locatie onderzoek(Pdf)

De gemeenteraad neemt op 11 februari 2020 een besluit over dit onderwerp.

Informatieavonden

In 2019 zijn er verschillende inloopavonden geweest over deze plannen. Op 16 en 20 januari 2020 zijn er twee bijeenkomsten over de tijdelijke dependance van de basisschool de Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster geweest. Van beide avonden is een verslag gemaakt.

Verslag 16 januari 2020.Pdf
Verslag 20 januari 2020.Pdf

Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar onderwijs@beemster.net