Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Tijdelijk schoolgebouw op plein huidige basisschool Zuidoostbeemster

(update 06-07-2020)

Het college van burgemeester en wethouders gaat het tijdelijke gebouw voor de basisscholen en kinderopvang realiseren op het plein van de huidige school aan het Middenpad in Zuidoostbeemster. Zij kiest hiervoor vanwege het zwaarwegende argument van de verkeersveiligheid.
 
De twee locaties in de Nieuwe Tuinderij Oost zijn niet veilig te maken door het bouwverkeer dat daar de komende jaren rijdt. Dit blijkt uit het aanvullende verkeersonderzoek dat het college heeft laten uitvoeren in opdracht van de raad. Dit onderzoek kunt u vinden op deze website.
 
Het is niet mogelijk om het bouwverkeer stil te leggen tijdens de haal- en brengtijden van de school en de tijden van de gymlessen. De beide locaties in de Nieuwe Tuinderij Oost zijn hierdoor op geen enkele manier veilig te maken. Zo ziet het college als enige mogelijkheid het huidige schoolplein als locatie voor het tijdelijke gebouw, want de veiligheid van leerlingen staat voorop.
 
“Welke keuze wij ook zouden maken, aan alle locaties zitten voor- en nadelen. Ik hoop, nu de keuze is gemaakt, dat we constructief met elkaar de plannen verder kunnen uitwerken.”, aldus wethouder Aagje Zeeman. “De definitieve plek op het schoolplein gaat de gemeente nog bepalen, mede aan de hand van gesprekken met de scholen, het buurthuis, de kinderopvang en de omwonenden.”
 
Plek bij huidige gebouw
De drie opties van de plaatsing van het tijdelijke gebouw, die eerder op de huidige locatie zijn aangeboden, zijn slechts schetsen. Om te komen tot een definitieve plek voor het tijdelijke gebouw op de huidige locatie en de uitstraling hiervan gaat de gemeente met betrokkenen in gesprek.
 
Meer informatie

  • Het tijdelijke gebouw wordt gebouwd voor circa acht jaar. Dit hangt samen met de realisatie van het definitieve gebouw dat onderdeel is van de visie van Zuidoostbeemster. Zodra deze klaar is, wordt het tijdelijke schoolgebouw weggehaald.
  • Er komen tien klaslokalen en twee lokalen voor de kinderopvang. Ook een speellokaal voor de kleuters, een aula en een personeelsruimte. De huidige school huisvest 310 leerlingen in het schoolgebouw en 76 leerlingen in de noodlokalen (lees juni 2020; exclusief kinderen in de kinderopvang). Het tijdelijke gebouw wordt wel in één keer neergezet, maar deze vult zich geleidelijk met per jaar ongeveer een klas erbij. De huidige noodlokalen worden dan uiteraard weggehaald.
  • De grootte van het huidige schoolplein is circa 1800 vierkante meter. In het minst gunstige geval blijft er na de bouw van het tijdelijke schoolgebouw een plein over van ongeveer 1200 vierkante meter. Deze twee getallen zijn exclusief de buitenspeelruimte van de kinderopvang. De norm op basis voor het aantal leerlingen (meer dan 200 leerlingen) is 600 vierkante meter.
  • Het wordt een modulair gebouwde school. Dit is een semipermanent gebouw met de uitstraling van een echt schoolgebouw. Het zijn beslist geen noodlokalen. Het worden lokalen die goed zijn te verwarmen en te verkoelen.
  • De gemeente gaat in gesprek met de direct betrokkenen en omwonenden om te spreken over bijvoorbeeld: verkeer, overlast spelende kinderen, jeugd, gebruik Spelemei, ruimte voor evenementen, enzovoort.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via het mailadres onderwijs@beemster.net.
 

Achtergrond

(update 05-06-2020)

De huidige basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte kinderopvang hebben onvoldoende ruimte om de groeiende vraag aan te kunnen. Daarom is er voor een periode van, naar verwachting, 8 jaar een tijdelijke dependance nodig. De gemeenteraad heeft in januari opdracht gegeven om een verkeersonderzoek te doen voor twee mogelijke locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost.

Resultaten verkeersonderzoek beide locaties

De resultaten van het verkeersonderzoek leest u hier.

Drie locaties

Het is duidelijk dat geen van beide locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost een ideale locatie is voor de tijdelijke dependance. De eventuele enige andere mogelijkheid is de huidige locatie van De Bloeiende Perelaar. Om een goede afweging te kunnen maken is deze locatie in het huidige onderzoek meegenomen.

Raad beslist

De voor- en nadelen van de drie locaties (de twee locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost en de huidige locatie van De Bloeiende Perelaar) worden in de commissie en mogelijk ook in de gemeenteraad van 23 juni 2020 besproken. Het college heeft haar voorkeur uitgesproken voor de locatie op het schoolplein van de huidige school, de Bloeiende Perelaar, maar de raad beslist uiteindelijk over de locatie van de dependance. De stukken kunt u hier (raadscommissie) en hier (gemeenteraad) vinden.

Heeft u vragen?

Vragen kunt u mailen naar : onderwijs@beemster.net.

 

 

Gemeente Beemster

Resumé onderzochte locaties(Pdf)

Kaart behorende bij het locatie onderzoek(Pdf)

De gemeenteraad neemt op 11 februari 2020 een besluit over dit onderwerp.

Informatieavonden

In 2019 zijn er verschillende inloopavonden geweest over deze plannen. Op 16 en 20 januari zijn er twee bijeenkomsten over de tijdelijke dependance van de basisschool de Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster geweest. Van beide avonden is een verslag gemaakt.

Verslag 16 januari 2020.Pdf
Verslag 20 januari 2020.Pdf

Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar onderwijs@beemster.net