Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Bijeenkomst agrarische ondernemers

Procedures bij een ruimtelijke ontwikkeling, de daarbij behorende kosten, de evaluatie van beleidsregels, de stand van zaken over het bestemmingsplan buitengebied en de economische visie.

Bijeenkomsten in september 2020

Graag nodigen wij u van harte uit voor één van de vervolgbijeenkomsten op dinsdag 15 september (donderdag 3 september is inmiddels vol). We organiseren twee keer dezelfde bijeenkomst zodat we ons goed aan de Coronarichtlijnen kunnen houden.

Programma

We hebben op basis van uw inbreng van afgelopen januari een programma opgesteld. We willen u graag informeren over de stappen die wij hebben genomen in onder andere het verbeteren van onze dienstverlening. Ook willen wij meer duidelijkheid geven over de procedure bij een ruimtelijke ontwikkeling, de daarbij behorende kosten, de evaluatie van beleidsregels, de stand van zaken over het bestemmingsplan buitengebied en de economische visie. Mist u een onderwerp of heeft u een vraag? Laat het ons bij uw inschrijving weten. Dan kunnen we het verwerken in het programma.
 
Inloop vanaf 19.45 uur
Opening 20.15 uur
Sluiting 22.00 uur

(in afstemming met LTO hebben we het tijdstip iets verlaat t.o.v. het eerder gecommuniceerde tijdstip)

Aanmelden (aanmelding gesloten op 15/09)

Een uitgebreid programma en de locatie van de bijeenkomst ontvangt u eind augustus van ons. 

Terugblik op bijeenkomst 27 januari met agrarische ondernemers

De informele avond was bedoeld om te horen waar agrarische ondernemers in De Beemster tegenaan lopen. De opkomst van de bijeenkomst was groot.

Lees hier over de acties naar aanleiding van de rondetafelgesprekken

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor de nieuwsbrief Agrarische Ondernemers

Nieuwsbrief 20 augustus 2020

Nieuwsbrief 3 juli 2020

 

Verder:

Website Vergunningenwinkel

Economische Visie

Stikstof NH