Vragen en antwoorden gemeenteraadsverkiezingen

Stel uw vraag via bureauverkiezingen@beemster.net als deze hier niet bij staat.

1. Wanneer zijn de verkiezingen?
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.

2. Wanneer ben ik stemgerechtigd?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gelden de volgende voorwaarden:
U kunt uw stem uitbrengen als u:

  • op 21 maart 2018 - 18 jaar of ouder bent
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht
  • op 5 februari 2018 in de Basisregistratie personen staat ingeschreven als inwoner van Beemster
  • op 5 februari 2018 de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-land heeft, of als u een andere nationaliteit heeft en minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijft.

Lees verder op de website van de Kiesraad over kiesgerechtigdheid

3. Wanneer ontvang ik mijn stempas(sen)?
Uw stempas(sen) ontvangt u uiterlijk 7 maart 2018.

4. Ik heb geen stempas ontvangen / ben mijn stempas kwijt / ben verhuisd
a. Bent u nà 5 februari 2018 verhuisd, dan krijgt u uw stempas op uw oude adres toegestuurd.
 
b. Bent u nà 5 februari 2018 in Beemster komen wonen, dan krijgt u uw stempas op uw oude adres in de oude gemeente.
 
c. Bent u voor 5 februari 2018 verhuisd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.
Let op! Als u een vervangende stempas heeft aangevraagd en u vindt uw oude stempas terug, dan kunt u met de oude stempas niet meer stemmen.

5. Ik wil iemand anders voor mij laten stemmen / ik kan zelf niet stemmen / volmacht verlenen
Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen die ook in de gemeente Beemster  woont.

6. Kan ik in een andere gemeente stemmen?
Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

7. Wanneer krijg ik een kandidatenlijst?
De kandidatenlijst ontvangt u uiterlijk 19 maart 2018.

8. Waar en wanneer kan ik stemmen?
Bekijk hier alle informatie over stemlocaties

9. Zijn de stembureaus (rolstoel)toegankelijk voor minder validen?
De stembureaus zijn (rolstoel)toegankelijk voor mindervaliden.

10. Mijn paspoort/NIK/rijbewijs is verlopen, kan ik toch stemmen?
Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 21 maart 2013).

11. Op wie kan ik stemmen?
Vanaf 9 februari 2018 zijn de deelnemende partijen bekend. De kandidatenlijsten worden uiterlijk 19 maart 2018 verspreid.

12. Mijn naam staat verkeerd op de stempas
Neem contact op met team Burgerzaken voor een verzoek naamgebruik wijzigen.

13. Kan ik hulp krijgen bij het uitbrengen van mijn stem
Hulp bij het uitbrengen van een stem is toegestaan wanneer er sprake is van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Deze hulp kan gegeven worden door een door hemzelf aangewezen persoon of door een lid van het stembureau.
Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan. Lees verder op de website Kiesraad over hulp bij stemmen.

14. Wat gebeurt er met een blanco/ongeldige stem
Het uitbrengen van een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus een misvatting dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Lees verder op de website Kiesraad over blanco/ongeldig stemmen.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij?

Neem dan contact op met Bureau Verkiezingen .
E-mail: BureauVerkiezingen@beemster.net
tel. 0299 - 452 452