Volmacht - Iemand anders laten stemmen

Bent u op de verkiezingsdag zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen met een volmacht.

Onderhandse volmacht

  • Vul het volmachtgedeelte in op de achterkant van uw stempas en zet daarop uw handtekening.
  • Geef uw stempas samen met een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan een andere kiezer. Deze kiezer moet in dezelfde gemeente wonen.

De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag zelf invullen op uw stempas.

De kiezer die voor u gaat stemmen mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Bekijk het filmpje over volmachtverlening