Recyclen van plastic is zinvol

Diverse media schonken vorige week aandacht aan de gescheiden inzameling van plastic.

Recycling Netwerk is kritisch over het recyclen van plastic. De cijfers die het presenteert over de hoeveelheid gerecycled plastic zijn volgens het Afvalfonds echter niet juist; Recycling Netwerk heeft het over 50 ton die per jaar wordt gerecycled, maar in werkelijkheid is het ruim twee keer zoveel, 122 ton plastic.

De technieken om plastic te recyclen worden steeds beter. Plastic afval is een waardevolle grondstof die opnieuw gebruikt kan worden, dus scheiden blijft van belang en levert flinke milieuwinst op. De inwoners van Beemster leveren hier met z’n allen een belangrijke bijdrage aan.

Meer informatie vindt u bijvoorbeeld bij het NVRD