Klachtenafhandeling

De gemeente heeft een klachtenregeling. De regeling is gebaseerd op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. Deze bepalingen geven aan wanneer er sprake is van een klacht en hoe deze dan moet worden afgewikkeld.

Met een klacht wordt een uiting van ongenoegen bedoeld over hoe iemand door het gemeentebestuur of een ambtenaar is behandeld. Een klacht moet niet worden verward met een bezwaar of een melding van overlast. Vanzelfsprekend is het verstandig om problemen zoveel mogelijk in overleg op te lossen. Een telefoontje of een persoonlijk gesprek kan vaak tot een oplossing leiden. Mocht de zaak hierdoor niet zijn afgedaan, dan bestaat de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

U krijgt de gelegenheid om de klacht mondeling toe te lichten. Daarna ontvangt u een schriftelijke reactie van het college op de klacht. Als u niet tevreden bent over de oplossing hiervan, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman. Zaken die langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden worden niet in behandeling genomen.