Officiële opening nieuwe melkveestal

Op dinsdag 17 maart 2015 opent burgemeester H.N.G. Brinkman samen met gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, de heer J. Bond,  de nieuwe melkveestal van de firma Konijn in Noordbeemster. De openingshandeling wordt om 16.00 uur verricht.

Deze melkveestal is de eerste in de provincie Noord-Holland met een zogenaamde luchtwasser. Een luchtwasser levert een grote reductie van de ammoniakemissie.
Het bedrijf ligt vlakbij een Natura 2000 gebied (Eilandspolder), waardoor de ondernemers bij uitbreiding van hun veestapel de totale ammoniakemissie op het bedrijf nauwelijks mogen verhogen. Ook wordt het vanaf 2015 verplicht dat bij nieuwbouw van een stal minder ammoniak geproduceerd mag worden.

Na een officiële openingshandeling wordt de stal in gebruik genomen.