A. (Aagje) Zeeman

Voornaam: 
Aagje
Achternaam: 
Zeeman
Voorletters: 
A.
Functie: 
Wethouder
Dorpswethouder Zuidoostbeemster
Afbeelding: 
Politieke partij: 
CDA
Nevenfuncties: 
Uit hoofde van wethouderschap: - Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland (onbezoldigd). - Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (onbezoldigd). Overige: - Lid en voorzitter Onafhankelijke Klachtencommissie o.a. ten behoeve van Onderwijs, HIV Nederland. (vergoeding). - Lid en voorzitter Onafhankelijke Klachtencommissie Evean, Evean-west, regio’s Zaanstreek-Waterland, Alkmaar en Amsterdam (vergoeding). - Lid van de jury voor de Molenprijs van Noord-Holland in samenwerking met de Noord-Hollandse Molenfederatie (onbezoldigd). - Lid van de Raad van Advies voor WES (Welsaen, Evean en SMD) (vergoeding). - Voorzitter CDA senioren Noord-Holland en lid van het Algemeen Bestuur CDA Senioren (landelijk). - Lid (tevens secretaris) bestuur CDA afdeling Waterland. Financiële belangen in ondernemingen en organisaties Geen.