Monique van Boven

Voornaam: 
Monique
Tussenvoegsel: 
van
Achternaam: 
Boven
Voorletters: 
M.L.
Functie: 
Fractievoorzitter
Adres: 
Nekkerweg 50
Postcode: 
1461 LD
Woonplaats: 
Zuidoostbeemster
Email: 
moniquevvdbeemster@gmail.com
Politieke partij: 
VVD
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap: Voorzitter raadscommissie Lid werkgeverscommissie griffie - Lid rekenkamercommisie Beemster-Purmerend. Overige: Eigenaar Remote Office Support Jongerenwerker buurthuis Zuidoostbeemster (onbezoldigd) Vrijwilliger buurthuis Zuidoostbeemster (onbezoldigd) Vrijwilliger speeltuinvereniging “de Spelemei”(onbezoldigd) Financiële belangen in ondernemingen en organisaties: Geen